Hur man gör en 2D Dynamic Array of Strings i Python

April 18

En av de mest grundläggande datatyper i programmeringsspråket Python är "listan" datatyp. Listan utgör en insamling av data, oavsett om det är tal, strängar, eller andra listor. Eftersom listor är så viktiga i Python de kommer komplett med en uppsättning funktioner som gör att du kan lägga till och ta bort element. Med hjälp av dessa funktioner är det relativt enkelt att skapa en flerdimensionell matris av element såsom strängar, som beter sig dynamiskt.

Instruktioner

1 Skapa en lista. Denna lista kommer att fungera som huvudflerdimensionella lista:

two_d_list = lista ()

2 Skapa ytterligare tre listor, vardera innehållande ett par strängar vardera:

lista1 = [ 'hej', "hej", "hej"]
lista2 = [ 'g "," h "," I "]
lista 3 = [ 'lista tre']

3 Bifoga förteckningar över strängarna till huvud tvådimensionell lista. Eftersom flerdimensionella listor är i huvudsak listor över listor kommer en tvådimensionell lista utgör en enda lista med andra listor. En, eftersom Python listor är dynamiska till att börja med kan du använda "lägg" funktion för att lägga till och ta bort andra listor enkelt:

two_d_list.append (lista1)
two_d_list.append (lista2)
two_d_list.append (lista 3)


        

Välkommen till dig för att skicka en kommentar:

            
            
            
            

© 2020 Astrixsoft.com | Contact us: webmaster# astrixsoft.com