Hur att säkra en webbsida

January 23

Hur att säkra en webbsida


En säker webbsida är en sida krypteras med en Secure Sockets Layer (SSL) certifikat. Du kan känna igen en säker sida genom att leta efter prefixet "https" i din webbläsare när du besöker en sida. Webmasters brukar använda säkra webbsidor när sidan kräver utbyte av känslig information såsom kreditkortsnummer eller lösenord. Du kan lägga till SSL-kryptering på din webbsida genom att köpa ett SSL-certifikat, och sedan installera det på din server.

Instruktioner

Installera SSL på Microsoft Server

1 Köp och ladda ner en SSL-certifikat från din valda SSL-leverantör. Spara filen till den server som du installerar det på att använda namnet "domain_name.cer". (Ersätt "domännamn" med namnet på den domän som du laddar upp certifikatet till exempel www.mydomain.com.) Observera att detta intyg är en textfil.

2 Klicka på "Start" och välj "Inställningar" och välj "Kontrollpanelen". Ingå "Administrationsverktyg" och sedan dubbelklicka på "Internet Services Manager." Välj den server som du lägger till säkerhet till från vänster. Dubbelklicka på den knapp som läser "Servercertifikat."

3 Klicka på länken som säger "Complete Certificate Request" på den högra sidan av fönstret, lanserar certifikatbegäran guiden. Följ instruktionerna till dig av guiden och navigera till "domain_name.cer" fil som du har hämtat, när det efterfrågas. Klicka på "OK" och vänta medan IIS installerar certifikat på servern.

4 Tilldela certifikatet. Markera den sida som du vill tilldela certifikatet i den vänstra rutan. Klicka på länken "Bind" i den högra rutan. En ny dialogruta visas.

5 Klicka på "Lägg till" och välj "https" i "typ" i rullgardinsmenyn. Se till att "443" tilldelas för "port" fältet och välj certifikatet från "SSL-certifikat" listrutan. Klicka på "OK."

Installera SSL på Apache Server

6 Köp och ladda ner en mellanliggande och primära SSL-certifikat från din valda SSL-leverantör. Spara filerna till certifikatet och nyckeln filkatalogen på den server som du installerar det på. Använd namnet "domain_name.crt" (ersätt "domännamn" med namnet på den domän som du laddar upp certifikatet till exempel www.mydomain.com) för den primära certifikat och "intermediate_certificate.crt" för det mellanliggande certifikatet. Ändra alternativen för att göra dem bara läsas av rotkatalogen.

7 Leta upp Apache "config" fil. Normalt filen finns på "/ etc / httpd."

8 Redigera Apache "config" filen till följande format:

& Lt; Virtual 192.168.0.1:443>
Document / var / www / HTML2
Server www.yourdomain.com
SSLEngine på
SSLCertificateFile / sökväg / till / domain_name.crt
SSLCertificateKeyFile /path/to/your_private.key
SSLCertificateChainFile /path/to/intermediate_certificate.crt
& Lt; / Virtual & gt;

Byt ut sökvägar och filnamn så att de speglar just din server och certifikatfiler.

9 Spara filen och testa "config" filen genom att skriva kommandot "apachect1 configtest." Starta om servern genom att skriva in "apachect1 stopp", följt av "apachect1 starta."

Installera SSL på Tomcat Server

10 Köp och ladda ner en SSL-certifikat från din valda SSL-leverantör. Spara filen till den server som du installerar det på att använda namnet "domain_name.p7b." (Ersätt "domännamn" med namnet på den domän som du laddar upp certifikatet till exempel www.mydomain.com.)

11 Input "keytool -import -trustcacerts -alias server -fil domain_name.p7b -keystore domain_name.jks" och välj "Ja".

12 Konfigurera servern. Leta upp och öppna "server.xml" textfil. Normalt filen ligger inne i "conf" katalogen.

13 Redigera "server.xml" filen så att den är i följande format:

& Lt; Connector port = "443" maxHttpHeaderSize = "8192" maxThreads = "150" minSpareThreads = "25" maxSpareThreads = "75" enableLookups = "false" disableUploadTimeout = "true" acceptCount = "100" system = "https" säker = "true" SSLEnabled = "true" clientAuth = "false" sslProtocol = "TLS" keyAlias ​​= "server" keystoreFile = "/ home / användarnamn / domain_name.jks" KeyPass = "your_keystore_password" / & gt;

Byt ut sökvägar och filnamn så att de speglar just din server, användarnamn och certifikatfiler. Spara filen och starta om servern.


        

Välkommen till dig för att skicka en kommentar:

            
            
            
            

© 2021 Astrixsoft.com | Contact us: webmaster# astrixsoft.com