Vad händer med Flash typsnitt?

May 10

Adobe Flash är webbdesign program som skapar interaktiva och dynamiska webbplatser. Med några enkla justeringar, det finns flera sätt du kan publicera text till en Flash-webbplats.

Ställ teckensnitt

När du publicerar en Flash-film, kan du infoga text. De inställningar som du väljer för texten kommer hur den visar när den publiceras. Du kan välja från någon av teckensnitt installerade i systemet, inklusive serif, sans serif och skrivmaskin typsnitt.

teckenformat

Du kan justera teckenformatet för det teckensnitt du väljer ungefär som i ett ordbehandlingsprogram. Fet, understruken och kursiv text är tillgängliga stil alternativ. Det finns också ett färghjul för att justera utseendet på typsnittet.

Publiceringsinställningar

Du kan välja hur Flash-filmen kommer att visa teckensnitt baserat på anti-aliasing alternativ. Det finns tre alternativ: bitmap text (ingen kantutjämning), anti-alias för animering och anti-alias för läsbarhet. Tecken utseende ändras baserat på vad alternativ du väljer.


        

Välkommen till dig för att skicka en kommentar:

            
            
            
            

© 2022 Astrixsoft.com | Contact us: webmaster# astrixsoft.com