Kabel Tap Vs. splitter

May 5

Kabel Tap Vs. splitter


Kabel tjänsten levereras till hushåll och företag genom signaler via kabelsystem. Kranar och splitters används för att transportera kabelsignalen direkt till TV: n eller genom ett nätverk av platser i hela hemmet eller företaget.

Kranen

En distributionskabel är huvudkabelsystemet ses på elledningar som levererar kabel tjänster. En kran används för att "peka" i denna distributionskabel skapa en droppe linje som går från distributionskabeln till hemmet eller företaget.

Splitters

När kabeln signalen är ansluten till hemmet eller företaget, är en splitter används för att skapa ett distributionssystem för att skicka signalen till olika platser genom hemmet eller företaget. Splittern tillåter kranen som skall anslutas till en sida och en eller flera kablar som är anslutna till den andra.

överväganden

Varje gång en splitter används en liten andel av kabelsignalen förloras.


        

Välkommen till dig för att skicka en kommentar:

            
            
            
            

© 2020 Astrixsoft.com | Contact us: webmaster# astrixsoft.com