Vad kan hänga upp en JPEG?

October 5

Vad kan hänga upp en JPEG?


Om du försöker öppna eller spara en JPEG-fil i en bildredigeringsprogram, men systemet hänger varje gång, kan problemet bero på din fil, programmet eller din dator. Du kan begränsa orsaken till svårigheter genom att undersöka varje potentiell källa för sig. Det är lättare att börja med att titta på ett problem med en befintlig fil än med ett helt program eller datorn som helhet. Men var noga med att inte basera din felsökning på ett antagande som hindrar dig från att upptäcka det verkliga problemet.

JPEG korruption

Fil öppnings misslyckanden kan återspegla korruption i JPEG, dina programinställningar, ansökan eller operativsystemet. Om du kan öppna samma JPEG-fil med framgång i ett annat program på egen hand eller någon annans dator, det är det enklaste och snabbaste sättet att utesluta din JPEG-fil själv som källan till problemet. Å andra sidan, om filen inte öppnas för alla som försöker, eller det öppnas, men delar av bilden förvrängs eller saknas, är det ett tecken på fil korruption. Byt ut din korrupt fil med en säkerhetskopia eller skapa en ny JPEG från ett okomprimerat källbilden.

Fel bildformat

JPEG-format både kräver och utesluter olika filattribut. Till exempel, om du skapar en bildfil i bilevel format, där varje pixel är antingen svart eller vitt, du kan inte spara filen som en JPEG eftersom formatet inte kommer att acceptera bilevel uppgifter. Dessa obalanser mellan bilden typ och din avsedda filformat bör inte orsaka din programvara för att hänga, men du bör utesluta dina fildata som källa för din oförmåga att spara dokumentet.

Programinställningar

Din JPEG problem kan signalera korrupta programinställningar, som kan orsaka otaliga former av programvara instabilitet. Flytta, byta namn på eller ta bort programmets inställningsfiler och starta programmet igen, vilket skapar en ny uppsättning preferenser i processen. Med färska preferenser styra din programvara, försök att öppna eller spara JPEG-filer. Du kan utesluta eller identifiera denna form av korruption som källa för ditt problem om dina problem försvinner med dina inställningsfiler.

ansökan korruption

Om nya inställningar och färska kopior av annars besvärliga filer inte löser dina JPEG problem, kan du bli tvungen att avinstallera och installera om bildredigeringsprogram. Se till att du följer programmet tillverkarens rekommendationer för hur man tar bort alla spår av programmet. Om du använder ett program som Adobe Photoshop, som använder mjukvara aktivering som ett sätt att autentisera verkligen licensierade produktinstallationer, avaktivera eller avauktorisera programmet innan du avinstallera det.

systemproblem

När du stryka de mindre, lättare till lösa problem från listan över syndarna, du är kvar med bredare och mer illavarslande utsikter att undersöka. Gräva ut diagnostik programvara som medföljer din dator eller operativsystem, eller en tredje part felsökning produkt du har köpt, och testa systemet grundligt. Om datorn faller under tech-support tillsyn av ett företags IT-avdelning, vara redo att ge helpdesk representant en klar, noggrann beskrivning av problemet och de steg du har vidtagits för att undersöka det.


        

Välkommen till dig för att skicka en kommentar:

            
            
            
            

© 2021 Astrixsoft.com | Contact us: webmaster# astrixsoft.com