Skillnaden mellan Dragon NaturallySpeaking Standard & Preferred

April 5

Skillnaden mellan Dragon NaturallySpeaking Standard & Preferred


Nuance Communications Dragon NaturallySpeaking är ett program som låter dig styra din dator och mata in text via taligenkänning. Det finns olika versioner av programvaran. Den föredragna versionen erbjuder fler funktioner än standardversionen.

tillämpningar

Föredragen upplagan av NaturallySpeaking kan styra ytterligare applikationer, såsom Microsoft Excel och Powerpoint, medan standarden inte har dessa möjligheter. Däremot kan båda versionerna styra Microsoft Word och Outlook.

digitala inspelningar

NaturallySpeaking föredrar version ingångar data med tidigare inspelade meddelanden som lagras på en digital inspelare. Detta är särskilt användbart i transkribera anteckningar gjorda från en dator.

Egna makron

Dragon NaturallySpeaking föredra har ytterligare makro funktioner som kan hjälpa automatisera vissa uppgifter. Till exempel kan du programmera programvaran för att infoga bilder eller fylla i blanketter med hjälp av röstkommandon.


        

Välkommen till dig för att skicka en kommentar:

            
            
            
            

© 2020 Astrixsoft.com | Contact us: webmaster# astrixsoft.com