Hur man gör den första bokstaven i varje mening Balanserade i iWork

July 7

Apples kontor programsvit heter iWork. IWork svit med en ordbehandlare som heter Pages. Om du vill att kapitalisera den första bokstaven i varje mening i Pages, det är en inställning som möjliggör detta. Auto-aktivering är inte aktiverad som standard, men det kan lätt sättas på genom att välja en kryssruta i programinställningar.

Instruktioner

1 Öppna Pages programmet på din Mac. Sidor installeras i mappen iWork belägna inom systemets programmappen. Navigera med Finder och dubbelklicka på sidorna för att öppna den.

2 Öppna Pages inställningspanelen genom att välja menyn "sidor" på menyraden och sedan "Inställningar" från toppen av rullgardinsmenyn.

3 Välj "Automatisk korrigering" -fliken i Pages inställningspanelen. Klicka på "Auto-Correction" ikonen för att välja den här fliken.

4 Markera kryssrutan bredvid "Fix kapitalisering" och stäng dina inställningar genom att klicka på den röda knappen i det övre vänstra hörnet av fönstret.


        

Välkommen till dig för att skicka en kommentar:

            
            
            
            

© 2021 Astrixsoft.com | Contact us: webmaster# astrixsoft.com