Tap Paging Protocol

May 14

TAP, som står för "Telocator Alphanumeric Protocol", är den vanligaste metoden som används för att skicka ett meddelande från en dator till en personsökare. Detta system har till stor del gjorts obsolet av populariteten av mobiltelefoner.

Historia

TAP uppfanns av Motorola och kallades ursprungligen Personal Entry Terminal (PET). Den Personal Communication Industry Association (PCIA) antog systemet som en industristandard i september 1988. Vid den tiden var PCIA kallas Telelocator. Det är hur protokollet fick sitt namn.

Andra namn

Bortsett från PET, har TAP flera andra namn. Den kallas också alfanumerisk inmatning protokollet, Alpha Ökning Entry protokoll och IXO protokoll. IXO var producenten av en personsökarterminal. Deras system utgjorde grunden för Motorola PET-protokollet.

konkurrenter

TAP är inte den enda protokoll som används för personsökare. Andra inkluderar FLEX, reflex och Post Office Code Standardization Advisory Group (POCSAG).


        

Välkommen till dig för att skicka en kommentar:

            
            
            
            

© 2022 Astrixsoft.com | Contact us: webmaster# astrixsoft.com