Hur du ändrar en tabell till ett stapeldiagram

August 17

Hur du ändrar en tabell till ett stapeldiagram


Tabeller omvandla en grupp av siffror i ett grafiskt format så att relationer och mönster är lätt att urskilja. Undra på att de ofta används i dokument och webbsidor. Så användbara som tabeller kan vara, kan göras sin information ännu mer begriplig när den presenteras som ett stapeldiagram. Du kommer att behöva en kartläggning program såsom Microsoft Excel för att utföra denna uppgift.

Instruktioner

1 Öppna både kartläggning program och källan som innehåller tabellen. Om möjligt, visa dem sida vid sida på skärmen.

2 Klicka på det övre vänstra cellen i tabellen och medan du håller ned vänster musknapp och dra markeringen till det nedre högra cell i tabellen.

3 Klicka på "Redigera" meny av tabellen källa och välj "Kopiera" alternativet. Om ingen sådan meny finns, försök att trycka på "Control" och "C" nycklar samtidigt.

4 Klicka på den övre vänstra cell i din kartläggning program. Välj menyn "Redigera" och välj "Klistra in special" alternativet. I "Klistra in special" dialog, välj "oformaterad text" för att klistra in informationen. De dataceller i tabellen ska visas i de individuella cellerna i diagrammet. Välj "Spara" alternativ från menyn "Arkiv" och ange ett filnamn att spara dina ändringar.

5 Ta bort alla främmande rader eller kolumner med data från kartprogram. Bar bara kartläggning fungerar om dina celler innehåller numeriska värden. Däremot kan din översta raden och kolumnen längst till vänster består av textetiketter som visas som rubriker i diagrammet. Ta bort all text bortom dessa detaljerna.

6 Välj "Infoga" -menyn och "Diagram" alternativet för att visa diagram guiden. Välj "Bar" som diagramtypen och klicka på knappen "Slutför". Stapeldiagrammet visas. Du kan normalt ändra olika delar av diagrammet, till exempel bar färger eller etiketter, genom att klicka på elementet.

Tips

  • Du kan konvertera en tabell till ett diagrammet endast om den innehåller liknande numerisk information anordnad i någon form av sekvensen. Till exempel, en tabell över försäljningssiffror anordnade i spalter vid tillstånd och i rader per månad fungerar bra som ett stapeldiagram. Men skulle en tabell som kombinerar försäljningssiffror, grossistpriser och skattesatser inte göra en bra chart.The förfaranden gäller specifikt för Excel 2000 används i operativsystemet Windows XP. Men de arbetar i allmänhet för alla versioner av Excel och Windows.

        

Välkommen till dig för att skicka en kommentar:

            
            
            
            

© 2022 Astrixsoft.com | Contact us: webmaster# astrixsoft.com