Hur man gör ett formulär Invisible i Access 2007

December 27

Hur man gör ett formulär Invisible i Access 2007


När en databas användare avslutas med ett formulär i Access 2007, vill du att det ska försvinna. Men en ny form som öppnar kan behöva originalets ofrälsta värden. Detta innebär att gamla ska förbli aktiv. En lösning är att låta det förbli öppen men osynlig. För att göra detta måste du redigera koden som körs när formuläret öppnas ett nytt objekt.

Instruktioner

1 Öppna formuläret i "Design View."

2 Högerklicka på ett tomt område av formen. Välj "Build händelse." "Välj Builder" öppnas.

3 Välj "Code Builder." Klicka på "OK." En Visual Basic Editor öppnas.

4 Klicka på nedåtpilen i "Object" listrutan. Välj "Form" om det inte redan är vald.

5 Klicka på nedåtpilen i "Procedure" listrutan. Välj "Öppna". Visual Basic ska skapa följande kod:

Private Sub Form_Open (Avbryt As Integer)

End Sub

6 Lägg till följande rad mellan de två rader kod, som ersätter "frmAddresses" med namnet på formuläret.

Former! FrmAddresses.Visible = False

7 Spara kod förändringar. Stäng fönstret.


        

Välkommen till dig för att skicka en kommentar:

            
            
            
            

© 2020 Astrixsoft.com | Contact us: webmaster# astrixsoft.com