Hur man öka antalet användare som använder en Remote Desktop

September 10

Hur man öka antalet användare som använder en Remote Desktop


Windows XP ingår Remote Desktop, men programmet begränsade antalet användare som samtidigt kan ansluta till maskinen. Detta innebär att om antalet samtidiga användare är inställd på "2" och sedan någon annan som försökte ansluta till maskinen efter två användare redan anslutna skulle få ett felmeddelande. Du kan ändra dessa inställningar och tillåta mer än två användare att ansluta till fjärr XP-maskin samtidigt.

Instruktioner

1 Klicka på Windows "Start" och välj "Kör". I textrutan anger "gpedit.msc" (utan citattecken) och tryck på "Enter". Detta öppnar gruppolicyredigeraren för maskinen.

2 Klicka på "Datorkonfiguration" -ikonen till vänster. Klicka på "Administrativa mallar" i listan med alternativ, och klicka sedan på "Windows-komponenter." I denna lista av expanderade alternativ, klicka på "Terminal Services."

3 Dubbelklicka på "Begränsa antalet anslutningar" för att öppna ett dialogfönster. Ange antalet anslutningar som du vill tillåta. Till exempel in "5" gränser samtidiga anslutningar till fem användare. Klicka på "OK" för att spara inställningarna och stänga grupprinciper.


        

Välkommen till dig för att skicka en kommentar:

            
            
            
            

© 2020 Astrixsoft.com | Contact us: webmaster# astrixsoft.com