Hur för att infoga text i en PowerPoint Tabell

September 22

Tabeller är ett effektivt sätt att ge kortfattad, enkel att läsa information i PowerPoint 98/2000 presentationer. Tabeller hjälper också person som skapar en presentation för att organisera det lättare.

Instruktioner

1 Gå till bordet bilden i din presentation. (Se eHow "Hur man skapar en tabell Skjut in PowerPoint" för instruktioner.)

2 Klicka för att sätta markören i den första tabellcellen; den första tabellcellen är belägen i den första raden i den första kolumnen. Läs cellerna som du skulle en bok, från vänster till höger.

3 Skriv in den text du vill infoga.

4 Tryck på Tab för att gå till nästa cell i den andra kolumnen och skriv den text du vill infoga.

5 Fortsätt att trycka på Tab tills du har angett informationen i varje cell i tabellen.

6 Redigera text i tabellen genom att markera den text du vill ändra och skriva den nya texten.

Tips

  • Tryck på tabbtangenten när du skrivit i den sista cellen i varje rad, och markören kommer att gå till den första cellen i nästa rad i tabellen.

        

Välkommen till dig för att skicka en kommentar:

            
            
            
            

© 2020 Astrixsoft.com | Contact us: webmaster# astrixsoft.com