Användare av fjärrskrivbord Policy

November 7

Microsoft Windows-datorer har en användarpolicy editor som styr säkerheten på datorn som fjärrskrivbords behörigheter. Dessa inställningar styr som fjärr kan komma åt datorn och de tjänster och programvara för fjärranslutna användare.

Fungera

Remote Desktop låter användare fjärrstyra en dator från var som helst i nätverket. Dess funktion är främst för nätverksadministratörer som behöver konfigurera datorer från var som helst i nätverket. Lokal användare politik att skydda datorn, så att bara administratörer kan redigera datorns inställningar.

typer

Remote Desktop politik inkluderar lokala och grupprinciper. Du ställer lokala politik från skrivbordet i Windows som du har fjärrskrivbord konfigureras. Du kan också använda gruppolicy redaktör, som används på Windows-domännätverk. Gruppolicyredigeraren på en Windows-domän server kontrollerar alla skrivbord loggade in på nätverket.

överväganden

När du skapar din politik, se till att du har tillgång till alla funktioner i Windows som administratör. Lockout användare du inte vill fjärrstyra datorn. För datorer som inte behöver fjärrkontroll, inaktiverar fjärrskrivbord för bästa säkerhet.


        

Välkommen till dig för att skicka en kommentar:

            
            
            
            

© 2020 Astrixsoft.com | Contact us: webmaster# astrixsoft.com