Den MOSPF Protokollet

November 27

Den MOSPF Protokollet


Open Shortest Path First (OSPF) protokoll är en dirigeringsalgoritm som dikterar vilken väg i sin databas en router väljer att vidarebefordra trafik till en destination. Multicast Open Shortest Path First (MOSPF) protokoll är en anpassad version av OSPF.

Funktioner

OSPF-protokollet håller reda på statusen för länkar i alla banor inspelade i en databas. Detta gör det till en "länkstatus" algoritm. Varje bana är inspelad i en trädstruktur och med tanke på en "kostnad" som bygger på avstånd, tillförlitlighet och snabbhet. MOSPF är en förlängning av detta protokoll för att hantera multicast.

Fungera

En multicast är ett meddelande från en källa, kopieras och vidarebefordras till många destinationer. OSPF och MOSPF arbeta med IP-adresser. Multicast system använder speciella IP-adresser. En grupp har tilldelats en IP-adress. Den som vill vara medlem i denna grupp skickar en begäran paket till gruppens IP-adress och hans IP-adress matas in i listan för gruppen. Alla meddelanden som skickas till gruppen IP-adress vidarebefordras till alla IP-adresser i listan.

grupper

Gruppledningsfunktioner som ligger bakom MOSPF vidarebefordran dikteras av Internet Group Management Protocol (IGMP). Systemet registrerar lokala värdar för gruppmedlemmarna. Det åligger den lokala värden till korshänvisning varje gruppmedlem IP-adress.


        

Välkommen till dig för att skicka en kommentar:

            
            
            
            

© 2020 Astrixsoft.com | Contact us: webmaster# astrixsoft.com