Hur får Script namn i VBS

April 26

Hur får Script namn i VBS


Windows Visual Basic-skript (VBS) skapas för klientdatorer, och de används för att konfigurera inställningar på fjärrdatorer. En nätverksadministratör använder VBS-filer för att utföra kommandon på en klientdator som startar och godkänner i nätverket. Administratören kan skriva namnet på skript som körs på maskinen, som är en del av testprocesser vid felsökning VBS-filer.

Instruktioner

1 Öppna Windows VBS-fil i valfri textredigerare. Du kan använda en enkel editor som Anteckningar, som är fritt tillgängliga på alla Windows-maskin.

2 Lägg till en variabel för att hålla värdet på VBS skript namn. I följande kod skapas en variabel för VBS-filer:
Dim SCRIPT_NAME As String

3 Hämta filnamnet manus och tilldela det till variabeln. Följande kod visar hur du hämtar skriptet namn:
SCRIPT_NAME = Wscript.ScriptName

4 Skriv namnet på skriptet. Detta görs för att felsöka eller testa skriptet. Följande kan du kontrollera skriptet syntaxen är korrekt:
WScript.Echo "skript som körs" & SCRIPT_NAME


        

Välkommen till dig för att skicka en kommentar:

            
            
            
            

© 2020 Astrixsoft.com | Contact us: webmaster# astrixsoft.com