Hur man installerar SCSI hårddisk

April 18

Om du installerar en SCSI-enhet, är ganska enkel förfarandet. De flesta tillverkare inkluderar även dokumentation med sina enheter som förklarar hur man installerar dem. Säkerhetskopiera alla datorns data innan installationen om du byter ut din gamla hårddisk. Om du upplever problem när du har installerat enheten, vissa tillverkare har diagnostisk programvara som finns på deras webbplats för att hämta och installera. Denna programvara hjälper dig att felsöka problemet.

Instruktioner

1 Ställ in byglarna. Driv bör ha byglar på det som fastställts av tillverkaren. Inställning av byglarna gör enheten att bli erkända av datorns hårdvara. Om byglarna inte har ställts in, måste du ställa in bygeln av den primära enheten till "master", och om du installerar en sekundär enhet skulle byglarna sättas till "Slave". Huvudenheten är den enhet som datorn startar till första när den startar. Byglarna är stiften placerade på blocket eller slutet av hårddisken. Det är täckta av en liten plastlåda. Den lilla rutan ansluter stiften tillsammans och kan flyttas för att täcka en annan uppsättning stift.

2 Kontrollera enhetens bruksanvisning för att kontrollera vilka stift måste täckas för byglarna att ställas in på "Master" eller "Slave" för den särskilda enheten som du har köpt. SCSI ID-numret ställs sedan in. Denna ID-numret är unikt för varje enhet och prioriterar den ordning i vilken varje anordning har åtkomst till SCSI-bussen. Byglarna används för att konfigurera SCSI-ID, som är ett internt nummer eller fabriksinställning som känns igen av datorn.

3 Koppla bort datorn från alla eluttag. Öppna datorns hölje och anslut hårddiskkabeln till moderkortet. Den andra änden ska anslutas till hårddisken. Den färgade änden av bandkabeln skall anslutas till hårddisken.

4 Stäng datorlådan och slå på datorn. Du bör höra din enhet spinn. De flesta av dagens enheter är formaterade på fabriken och inte kräver formatering. När datorn har startat, kommer operativsystemet att känna igen hårddisken och uppmanar dig att installera någon programvara i samband med det.

5 Sätt programskivan som medföljde enheten och låt den installeras. När du har slutfört installationen, kan du få tillgång till hårddisken.

Tips

  • Bär ett antistatiskt armband ur eventuell statisk från kroppen till driv

        

Välkommen till dig för att skicka en kommentar:

            
            
            
            

© 2021 Astrixsoft.com | Contact us: webmaster# astrixsoft.com