Hur Kopiera Excel innehållet utan formler

February 24

Hur Kopiera Excel innehållet utan formler


Det finns flera alternativ för att kopiera och klistra innehåll i Excel. Till exempel, om du vill kopiera innehållet i ett Excel-kalkylblad och klistra in den på ett annat kalkylblad utan att kopiera formlerna, är det lätt att göra det. Detta är användbart så att du kan undvika att få en referens fel i en cell när du kopierar innehåll från en arbetsbok till en annan.

Instruktioner

1 Öppna Excel-kalkylblad som du vill kopiera.

2 Antingen markera de celler som du vill kopiera eller klicka på knappen "Välj alla" om du vill kopiera innehållet i en hel kalkylblad.

3 Högerklicka på de markerade cellerna och välj "Kopiera" från menyn som öppnas. Du kan också kopiera celler genom att klicka på fliken "Hem" och klicka på "Kopiera" -knappen.

4 Öppna kalkylbladet du vill kopiera innehållet till.

5 Klicka på fliken "Hem" och se till avsnittet "Urklipp" av bandet.

6 Klicka på knappen "Klistra in" och välj sedan "Klistra in värden." Cellerna du kopierade kommer nu att klistras in i nya kalkylblad utan formlerna.


        

Välkommen till dig för att skicka en kommentar:

            
            
            
            

© 2020 Astrixsoft.com | Contact us: webmaster# astrixsoft.com