Hur exportera rapporter i Access 2007

January 20

Hur exportera rapporter i Access 2007


Microsoft Access 2007, ett databasprogram för Windows-baserade system, kan du ange, process och spara en mängd data i ett format som lätt sorteras och lagras. Ditt företag, privatekonomi, hobbies och andra data kan också delas med andra via e-post eller på en nätverksanslutning. Access 2007 kan även du exportera informationen i en rapport så att data kan användas i ett annat program, som Word, eller skrivs ut på en ansluten skrivare. Rapporten exportera verktyg är inbyggd i Access 2007 och ingen ytterligare verktyg behövs.

Instruktioner

1 Open Access 2007.

2 Klicka på Microsoft Office-knappen i det övre vänstra hörnet av programmets fönster. Klicka på "Öppna". Navigera till den katalog som innehåller den databas du vill öppna och exportera en rapport från. Dubbelklicka på filens namn för att öppna databasen.

3 Klicka på nedåtpilen till höger om rubriken "Alla Access Objects" att expandera Verktyg-menyn, om det inte är expanderad. Klicka på "Rapporter". Klicka på den rapport du vill öppna.

4 Klicka på "File", "Export". En "Spara som" dialogruta öppnas. Om du vill spara den exporterade rapporten i en annan katalog klickar du på nedåtpilen bredvid "Spara i:" och navigera till den katalog som du vill.

5 Klicka på nedåtpilen bredvid "Spara som typ" box. Välj typ av filformat du vill exportera rapporten till - RTF, text eller annat format.

6 Ange ett filnamn för rapporten Access 2007 i "Filnamn:" låda. Klicka på "Spara" för att exportera rapporten.

Tips

  • När rapporten har exporterats kan du öppna Microsoft Word, Excel eller något annat program och öppna rapporten via "File", "Open" metod för att öppna en fil. Eller genom att klicka "Insert", "Arkiv" och navigera till den katalog som innehåller den exporterade rapporten Access 2007. "Infoga", "File" metod för att öppna filen är perfekt om du vill bädda in dataåtkomst i en annan fil.
  • Observera kan Access 2007 exporterade rapporten inte innehåller vattenstämplar och stödlinjer när du exporterar rapporten. Detta är en fråga inom Access applikation, men dina data är fortfarande intakt och kan redigeras, skrivas ut eller delas med andra.
  • Du kan också exportera rapporter i Access 2007 med hjälp av ett PDF-program, som CutePDF (ett gratis program) eller Adobe Acrobat, använder programmet PDF-utskriftsalternativ.

        

Välkommen till dig för att skicka en kommentar:

            
            
            
            

© 2020 Astrixsoft.com | Contact us: webmaster# astrixsoft.com