Ställa in Div taggar i Dreamweaver

September 30

En webbplats layout som består av ett antal underavdelningar. Hyper Text Markup Language ger ett antal element och taggar den använder för att skapa underavdelning som innehåller tabeller, lager och div-taggar. Div-taggar har ökat i användning under åren på grund av deras flexibilitet. Du hittar div-taggar i samband med Cascading Style Sheet används för att formatera HTML. Använd ett webbdesign program som Dreamweaver att designa och utveckla webbplatser och sidor. Dreamweaver innehåller fördefinierade kommandon körbara för att inrätta div-taggar i din HTML webbplats eller webbsida.

Instruktioner

1 Klicka på "Start", "Program", "Adobe" och klicka sedan på för att öppna "Dreamweaver."

2 Klicka på "File" och klicka sedan på "Nytt". Välj "tom sida" på vänster om "Nytt dokument" fönstret och "HTML" på den högra rutan i fönstret.

3 Klicka på knappen "Skapa". Detta visar en tom skärm i Dreamweaver.

4 Infoga en div-tagg i Dreamweaver. Klicka på "Infoga", "Layoutobjekt" och klicka sedan på "div Tag." Detta tar upp "Infoga div Tag" rutan.

5 Ange ett ID för DIV tag i "ID" rutan. Ett exempel skulle se ut: ". MyDiv" Klicka på "Visa" och klicka på "Code". Notera en kod som liknar <div id = "myDiv"> innehåll för id "myDiv" går här </ div>

6 Klicka på "Window" och klicka sedan på "CSS-format." Gör detta om CSS-format fönstret inte redan visas på den högra sidan av Dreamweaver.

7 Titta i nedre högra hörnet av "CSS-format" fönstret. Klicka på den andra ikonen till vänster märkt "Ny CSS Rule" när markerat. Detta tar upp "CSS-regel" fönstret.

8 Välj "Advanced" (IDS, pseudo-klass väljare) för "Selector-Type" och välj namnet på din div-taggen från "Selector" rutan. Välj "Detta dokument endast" och klicka på "OK". Detta tar upp "CSS-regeldefinition för [din CSS namn]" fönstret.

9 Välj de olika kategorierna på vänster i CSS definition fönstret och definiera div-taggar med CSS. Definiera följande: typsnitt, bakgrundsfärg, bredd, höjd etc.

Här är exempel kod som genereras med hjälp av Dreamweaver:

<! DOCTYPE html PUBLIC "- // W3C // DTD XHTML 1.0 Transitional // EN" "http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-transitional.dtd">

<Html xmlns = "http://www.w3.org/1999/xhtml">

<Head>

<Meta http-equiv = "Content-Type" content = "text / html; charset = iso-8859-1" />

<Title> </ title>

<Style type = "text / css">

myDiv {

font-family: "Times New Roman", Times, serif;

bakgrundsfärg: #FFFFCC;

höjd: 100px;

width: 200px;

}

</ Style>

</ Head>

<Body>

<Div id = "myDiv"> ditt innehåll skulle gå här, i mellan div-taggarna </ div>

</ Body>

</ Html>

Koden inställningar upp en div samtal "myDiv" i Dreamweaver, sedan använder CSS för att formatera sina attribut såsom dess: bakgrundsfärg, typsnitt, bredd och höjd.

10 Klicka på "File" och sedan "Spara som" för att spara ditt arbete.

11 Klicka på "File", "Förhandsgranska i webbläsaren" och klicka sedan på webbläsaren för att förhandsgranska det.


        

Välkommen till dig för att skicka en kommentar:

            
            
            
            

© 2020 Astrixsoft.com | Contact us: webmaster# astrixsoft.com