Hur strecksatsen Openoffice

August 13

Openoffice är en svit av produktivitetsprogram som innehåller sin egen filformat för ordbehandling, presentationsbilder och elektroniska kalkylblad. Sviten kan också hantera Microsoft Office standardformat.

Programvaran fungerar konsekvent över Openoffice funktioner. Om du lär dig att göra en uppgift i ordbehandlingsprogrammet Openoffice Writer, till exempel, kan du följa samma process för att slutföra uppgiften i Openoffice Impress, en presentation utvecklare.

Ett sådant gemensamt förfarande är indrag.

Instruktioner

1 Klicka på den punkt som du vill dra in tills insättningsfältet visas.

2 Välj menyn Format och välj "Format" för att visa dialogrutan Punkt ruta.

3 Klicka på "Indrag och avstånd" -fliken.

4 Klicka på spinner knapparna för att definiera indragsvärden. Att dra in den vänstra sidan av stycket, definierar värdet "före text". Att dra in den högra sidan av stycket, definierar "Efter Text" värde. Att dra in endast den första raden i stycket, definierar värdet "första raden".

5 Placera en check på "Automatic" om du vill att programmet automatiskt in första linjens indraget baserad på teckenstorlek. I detta fall ignorerar programmet de "första raden" värden.

6 Klicka på "OK" för att spara dina val och visa indraget i dokumentet.


        

Välkommen till dig för att skicka en kommentar:

            
            
            
            

© 2022 Astrixsoft.com | Contact us: webmaster# astrixsoft.com