Hur hitta minnesadresser

January 31

Hur hitta minnesadresser


Minnesadresser används av datorns operativsystem för att fördela specifika områden av minnesutrymme till resurser, såsom hårdvara, när det behövs. Operativsystem minneshantering bidrar till att säkerställa att varje resurs eller komponent endast använder minnesutrymme som det har tilldelats. När problem uppstår efter installation av ny hårdvara, i vetskap om minnesadresser som tilldelats kan bidra till att lösa problem.

Instruktioner

1 Klicka på "Start" och klicka sedan på "Kör" (Windows XP), eller "Sök" (Windows 7 eller Vista).

2 Skriv "msinfo32" i "Kör" eller "Sök" rutan och tryck på "Enter". Den "Systeminformation" visas.

3 Klicka på "+" tecken, som ligger strax under "System Summary" post i det övre vänstra hörnet av "Systeminformation" fönstret bredvid "Hårdvaruresurser" objekt. Avsnittet "Hårdvaruresurser" kommer då att expandera.

4 Klicka på "Memory" från listan av hårdvara kategorier som visas och minnesadresser tilldelas varje maskinvarukomponent kommer att visas, som anges i den första raden av information som visas.


        

Välkommen till dig för att skicka en kommentar:

            
            
            
            

© 2019 Astrixsoft.com | Contact us: webmaster# astrixsoft.com