Hur man låsa upp skannern på en Dell Printer

November 29

Hur man låsa upp skannern på en Dell Printer


Skannern på Dell allt-i-ett-skrivare innehåller en säkerhetsfunktion som låser och säkrar skannern och dess tillhörande komponenter på plats när man måste flytta enheten från en plats till en annan. Om skanner låset inte används, kan avsökningselementet och ljus skadas om skannern rycks eller tappas. När skannern är låst, visas ett felmeddelande som informerar dig att låsa upp skannern. Innan du kan använda din Dell-skrivare igen, måste du fysiskt låsa skannern.

Instruktioner

1 Stäng av Dell-skrivare, om den är på.

2 Lyft upp skannerenheten på skrivarens framsida tills du hör skannerns support och lås. Använd båda händerna för att lyfta upp skannerenheten.

3 Leta reda på skannerns låsknappen på vänstra sidan av den upphöjda skannern bredvid skannerstödet och dra låset mot dig.

4 Lyft upp skannerenheten. Tryck och håll skannerstödet bakåt för att frigöra skannerenheten från sin upphöjda position.

5 Sänk skannerenheten långsamt tills den är helt stängd.

6 Slå på skrivaren.

Tips

  • Slå inte igen ner skannerenheten. Detta kan skada skannerenheten och skrivaren.

        

Välkommen till dig för att skicka en kommentar:

            
            
            
            

© 2021 Astrixsoft.com | Contact us: webmaster# astrixsoft.com