flera datorer till samma internet

Modem används för att ansluta till Internet-signalen från Internetleverantörer till ett hemnätverk. Standardmodem har endast en ingång och en utgång. Utan användning av en annan enhet, som kallas en router, kan endast en dator anslutas till samma Internet-tjänst. När en router är ansluten till utgångsanslutningen på modemet det typiskt delas signalen i fyra utgångar.

Instruktioner

1 Anslut routerns nätsladd och anslut en av de nätverk (Ethernet) kablarna till "Input" anslutning. Anslut den andra änden av kabeln till modemets "Output" anslutning.

2 Anslut en annan nätverkskabel i den första "Output" anslutning på baksidan av routern och anslut sedan den andra änden i din huvudsakliga datorns nätverksport.

3 Sätt routern programvaruskivan i datorns CD / DVD-enhet och följ anvisningarna på skärmen för att ställa in din router. Om din router inte kom med en installationsskiva, typ "http://192.168.1.1" eller "http://192.168.0.1" i webbläsarens sökfältet för att öppna routerns standardkonfigurationsmenyn. När du uppmanas att användarnamn och lösenord, kontakta routerdokumentationen för att hitta den. Om routern har stöd för det, gör det möjligt trådlösa nätverk och ange ett lösenord för det trådlösa nätverket.

4 Anslut en annan nätverkskabeln till den andra "Output" anslutningen på din router och anslut sedan den andra änden till nätverksporten på andra dator. Alternativt, om routern har trådlös nätverkskapacitet och datorn har en trådlös adapter, gå till "Anslut till" i Start-menyn i den andra datorn och välj ditt trådlösa nätverk för att ansluta till Internet trådlöst.

Hur ansluta flera datorer till uppringt internet


En uppringd Internet-anslutning använder ett modem för att ansluta telefonlinjen till datorn. Datorn slår sedan ett visst telefonnummer automatiskt att ansluta dig till Internet via din Internet Service Provider (ISP). Andra enheter, såsom fax och telefonsvarare, kan anslutas till modemet tillsammans med telefonlinjen och Internet-anslutningen bromsar eller helt slutar när du får ett telefonsamtal eller fax.

Instruktioner

Konfigurera ICS Windows

1 Klicka fyra färgade klot i det vänstra hörnet på skärmen och klicka på "Kontrollpanelen" i den högra rutan. Klicka på "Nätverk och Internet" och sedan "Nätverks- och delningscenter" och slutligen "Hantera nätverksanslutningar."

2 Högerklicka på den fjärranslutning som du vill dela med andra datorer, och klicka på "Egenskaper". Skriv in administratörslösenordet om det behövs, och klicka på "OK" för att fortsätta.

3 Klicka på fliken "Delning" och kontrollera "Tillåt att andra nätverksanvändare ansluter genom den här datorn Internet-anslutning" genom att klicka med musen, Detta gör att andra användare tillgång till din fjärranslutning.

4 Kontrollera "Tillåt att andra nätverksanvändare kontrollerar eller inaktiverar den delade Internet-anslutning" rutan, om så önskas, så att andra användare kan aktivera eller inaktivera anslutningen när de vill.

5 Klicka på "Inställningar" och välja vilka tjänster du vill att andra användare att få tillgång till via fjärranslutningen genom att klicka på var och en med musen. Klicka på "OK" för att avsluta tillämpa inställningarna.

Konfigurera ICS Macintosh

6 Klicka på Apple-symbolen längst upp på skärmen och rulla ned till "Systeminställningar," klicka på den med musen för att välja det.

7 Klicka på "Sharing" och sedan på "Internet Sharing" för att visa Internet-anslutningar.

8 Välj en nätverkstjänst från "Dela din anslutning från" popupmenyn, t.ex. Ethernet.

9 Välj en nätverkstjänst för att dela din uppringd med andra från "Till datorer som använder", t.ex. AirPort.

10 Klicka på "AirPort alternativ" och ger nätverket ett namn och lösenord, om så önskas, att inrätta utbyte av din fjärranslutning till slut.

extern Router

11 Anslut telefonlinjen till den externa routerns "Internet" porten.

12 Anslut vardera änden av Ethernet-kablar i varje dators USB-port.

13 Anslut den andra änden av Ethernet-kablar för varje dator dela din fjärranslutning i "Ethernet" portar i routern.

14 Ställ in ett namn och lösenord för åtkomst till routern, om så önskas, genom att öppna den på datorn och justera inställningarna.

Hur man ansluter en bärbar dator till en Internet-router


En router förbinder två eller flera datornätverk. Till exempel, om du bor i en lägenhet och du har en rumskompis, för att två av er att vara ansluten till samma Internet, behöver du en router, om du går trådlöst. Routrar skickar information från en dator till en annan. Ansluta din bärbara dator till en Internet-router kräver inte mycket speciell utrustning eller skicklighet. Se till att din router är ansluten till en internetmodem innan du börjar.

Instruktioner

1 Sätt den ena änden av en Ethernet-kabel till Ethernet-porten på routern.

2 Sätt kontakten i porten tills du hör ett knäppande ljud. Detta kommer att låta dig veta sladden sitter stadigt på plats.

3 Sätt i den andra änden av sladden till Ethernet-porten på din bärbara dator

4 Skjut kabeln tills du hör ett knäppande ljud. Din bärbara dator kommer att anslutas till Internet-router.

Hur ansluta flera datorer till ett kabelmodem


Ett kabelmodem kan du ansluta till höghastighets tjänst från en kabel-TV-leverantör. Med tillägg av en router kan du ansluta flera datorer till ett enda modem. Både trådbundna och trådlösa routrar har portar för datorer som saknar trådlösa funktioner för att ansluta direkt. Anslutna datorer och enheter kan ansluta till Internet samtidigt via routern, även om flera datorer anslutna kan bromsa Internet-anslutningen.

Instruktioner

1 Anslut den ena änden av en Ethernet-kabel till "Internet Out" eller "Ethernet" port på baksidan av modemet. Anslut den andra änden till "Ethernet", "Modem" eller "Internet In" på baksidan av routern.

2 Anslut ena änden av en annan Ethernet-kabel i "Nätverkskort" port på baksidan av icke-trådlös dator. Anslut den andra änden till en av de numrerade "Internet ut" portar på baksidan av routern. Upprepa detta steg för varje ytterligare kabelansluten dator.

3 Slå på den trådlösa (Wi-Fi) på var och en av de trådlösa datorer om du använder en trådlös router. Leta reda på ikonen för trådlöst i det nedre högra hörnet av Windows eller uppe till höger på Mac OS X.

4 Klicka på ikonen för att öppna en liten meny och välja antingen "Slå på Wireless" eller "Aktivera trådlöst" från listan med alternativ. Vänta en lista över tillgängliga trådlösa signaler för att synas och dubbelklicka på en som matchar din trådlösa router. Om du har ett skyddat nätverk, namnet på nätverket visas, annars standardnamnet (t.ex. "Linksys") visas.

Den BSNL MT882 Modem är ett modem för höghastighets ADSL-tjänsten. Även om det bara finns en dedikerad anslutningsport för datorer på baksidan av den fysiska modem, kan du ändå ansluta flera datorer till modemet med hjälp av en mellanhand router. Detta utökar datornätverket, så att du kan tillåta flera datorer att använda din BSNL DSL-anslutning.

Instruktioner

1 Anslut en Ethernet-kabel till baksidan av BSNL MT882 Modem. Anslut den andra änden i "Internet" porten på routern.

2 Anslut en Ethernet-kabel på baksidan av varje dator. Anslut den andra änden till portarna på routern.

3 Starta om alla datorer på nätverket.

4 Klicka på "Start" typ "Nätverks- och delningscenter" i "Sök" rutan och tryck på "Enter".

5 Klicka på "Skapa en anslutning." Välj en "Internet" anslutning, klicka på "bredband" och mata in uppgifter om din BSNL anslutning (t.ex. användarnamn och lösenord). Upprepa steg fyra och fem på den andra nätverksdatorn för att slutföra installationen.

Det finns många anledningar till varför du kanske vill ansluta två datorer till en enda bildskärm. Till exempel, kan det vara ett platsbesparande fråga. Det kan vara en fråga om resurser, kanske du bara har en bildskärm och inte vill köpa en annan. Det kan vara nödvändigt för en presentation. Oavsett orsak kan vara, i allmänhet är det möjligt att ansluta två datorer till samma skärm. Anslutningsprocessen innebär att man använder en relativt billig routing anordning som kallas en VGA switch box.

Instruktioner

1 Kontrollera att datorskärmen och båda datorerna stöd för VGA / SVGA videosignalen. Om någon av enheterna inte stöder VGA / SVGA videosignaler, måste du köpa en lämplig adapter för enheten för att göra det VGA-kompatibel. Till exempel, om du använder en digital datorskärm, ansluta en digital-till-VGA-adaptern till DVI-porten på datorns bildskärm.

2 Stäng av båda datorerna.

3 Anslut ena änden av en VGA-kontakt kabeln till VGA-port på datorskärmen. VGA-kontakten bör uppradade så att kontaktens 15 stift sätter smidigt i 15 stift spåren på VGA-port. Vrid skruvarna på baksidan av VGA-kontakten medurs för att dra åt skruvarna och fäst kabeln på plats. Anslut den andra änden av denna VGA anslutningskabel till porten VGA-utgång (monitor) på VGA kopplingsdosa.

4 Använd en annan VGA-kabel för att ansluta den första datorns VGA-port till VGA ingångsport "1" eller "A" på VGA kopplingsdosa.

5 Anslut den ena änden av den återstående VGA anslutningskabel till VGA-porten på den andra datorn. Anslut den andra änden av denna kabel till VGA-ingångsporten "2" eller "B" på kopplingsdosan.

6 Anslut VGA switch box nätsladd till ett vägguttag eller grenuttag.

7 Starta upp båda datorerna. Slå på datorskärmen.

8 Slå på VGA kopplingsdosa. Ställ kopplingslådan till inställningen "1" eller "A" för att visa signal displayen från den första datorn. Ställ kopplingslådan till inställningen "2" eller "B" för att visa signal displayen från den andra datorn.

Hur ansluta flera datorer till en bildskärm med hjälp av en omkopplare


Ansluta flera datorer till en skärm kan åstadkommas med en KVM-switch. Denna enhet gör att växla mellan datorer lika enkelt som att trycka på en knapp. Växeln förbinder de olika kringutrustning från datorerna och ger en utgång till en monitor. De används ofta i serverrum där en IT-arbetare vill styra flera datorer från en enda arbetsstation. Installera en KVM-switch är en enkel process om du förstår hur du ansluter en dator.

Instruktioner

1 Placera KVM-switch på skrivbordet på en plats som kan nås under arbetet. Knapparna på strömbrytaren trycks för att ändra datorer.

2 Anslut bildskärm, tangentbord och mus till konsolporten på baksidan av KVM-omkopplaren.

3 Fäst första datorns bildskärm, mus och tangentbord kablar till hamnens märkt för den datorn.

4 Fäst den andra datorns bildskärm, mus och tangentbord kablar till hamnens märkt "Computer två" på baksidan av omkopplaren.

5 Anslut strömadaptern till ett vägguttag och den andra änden till KVM-switchen. Tryck på strömbrytaren för att aktivera brytaren.

Tips

  • Du måste slå på KVM-switch på före start datorerna så att de känner igen bildskärm, tangentbord och mus.

Hur man ansluter en bärbar dator till uppringt Internet


Lyckligtvis är en enkel process att även en nybörjare kan åstadkomma att ansluta en bärbar dator till uppringt Internet. Även om det inte är den mest högteknologiska alternativ, finns det fortfarande tillfällen när du kan hitta dig själv utan ett annat alternativ.

Instruktioner

1 Sätt ena änden av telefonsladden till den bärbara datorn och den andra änden till ett telefonjack.

2 Öppna Kontrollpanelen, klicka på "Internet-alternativ" och välj sedan fliken för "Anslutningar". Välj knappen för att ställa in en ny anslutning. Detta kommer att starta den nya anslutningen guiden.

3 Följ instruktionerna i den nya anslutningen guiden. Du kommer att bli tillfrågad om din Internet-konto leverantörens namn, telefonnummer som du använder för att ansluta med sin tjänst, samt ditt användarnamn och lösenord. Klicka sedan på "OK" för att avsluta installationen.

4 Dubbelklicka på ikonen som kommer att ligga på skrivbordet för att använda den nya uppringd anslutning. Logga in på kontot, och du kan öppna upp en webbläsare och börja använda Internet.

Tips

  • Detta fungerar med alla versioner av Windows.

Ansluta datorer till ditt trådlösa Internet via en enda trådlös USB Internet-enhet gör att du kan spara lite pengar på trådlösa kort. Datorn med USB-enheten kommer att fungera som "värd" dator, medan andra kommer att ansluta till Internet via den datorn via en mer traditionell router-anslutning.

Instruktioner

1 Anslut en Ethernet-kabel till nätverksporten på datorn med den trådlösa USB-adaptern. Anslut den andra änden till den första porten på routern. Upprepa denna process för varje dator i nätverket, ansluter dem till andra tillgängliga portarna på routern.

2 Klicka på "Start" på datorn med den trådlösa USB-kontakt, typ "Nätverks- och delningscenter" i "Sök" rutan och tryck på "Enter".

3 Klicka på "Hantera anslutningar," högerklicka på trådlöst internet, och välj "Egenskaper". Klicka på "Dela" och kontrollera "Tillåt andra användare att ansluta via denna dators Internetanslutning."

4 Klicka på "Start" på andra datorer i nätverket. Skriv "Nätverks- och delningscenter" i "Sök" rutan och tryck på "Enter".

5 Klicka på "Hantera nätverksanslutningar" högerklicka "LAN-anslutning" och välj "Egenskaper".

6 Klicka på "Internet Protocol Version 4 (TCP / IPv4)", klicka "Egenskaper", klicka på "Erhåll en IP-adress automatiskt" och klicka på "OK". Klicka på "Internet Protocol Version 6 (TCP / IPv6)," klicka på "Egenskaper" och klicka på "Erhåll en IPv6-adress automatiskt."

7 Starta om alla datorer för att slutföra anslutningen.

Hur kan jag Hook 2 datorer till uppringt internet?


Om du bara har köpt en Internet-anslutning, och det råkar vara uppringd, kanske du vill ha mer än en dator som är ansluten till fjärranslutning. Det finns flera sätt att du kan göra detta, men det enklaste sättet är att få en uppringd splitter från en butik och lägga den i vägguttaget där telefonlinjen som innehåller Internet kommer in i hem - annars känd som din telefon uttag. Detta kommer att ge dig två olika sladdar för att ansluta två datorer till.

Instruktioner

1 Kontrollera vilken typ av sladd som används för Internet-anslutningen. Vissa använder vanliga telefonlinjer, och andra använder en tjockare, bredband-typ sladd som kallas en Internet-sladd, en bredbandskabel eller en Internet-telefonsladd.

2 Köpa splitter för den typ av sladd du använder.

3 Stick in linjedelaren i telefonjacket eller telefon docka, där Internet kommer in i ditt hus. Detta är den lilla grå eller brun låda där du normalt skulle ansluta en vanlig telefon telefon till. Det kallas ibland en telefon krok, eller en vanlig telefon uttaget, eller ett telefonjack.

4 Anslut en sladd in i varje avsnitt av splitter.

5 Anslut sladdarna i varje dator för att komma åt uppringda Internet. på baksidan av datorn finns flera ingångar. Dessa är små fördjupningar där du kan ansluta en sladd. Telefonen eller ringa upp ingångar är små och kvadratiska, och montera en telefonlinje perfekt. Om du använder en större eller tjockare för uppringd, kommer det att koppla in Ethernet-uttag, vilket är precis som en telefon ingång, men större.

Tips

  • Be om en andra uppringd nummer om du inte redan har en, så att du kommer att ha mindre av en chans att få en upptagetton när du använder Internet på båda datorerna samtidigt. Detta beror på att när du dela upp signalen måste varje dator uppringd i Internet på egen hand, och om du inte har mer än ett nummer att välja mellan, kan du få en upptagetton om båda datorerna försökte ansluta på samma tid. De flesta uppringda företag tilldela varje dator ett visst antal så det finns mindre av en chans att upptagen signaler, så be om en för varje dator om du dela upp din signal.
  • Detta kommer att sakta ner Internet-anslutningen du har för någon av datorerna.

© 2021 Astrixsoft.com | Contact us: webmaster# astrixsoft.com