dell v305 printer

Skriva ut från en Mac till en Dell V305 Printer


Apples Macintosh operativsystem funktioner inbyggda program som gör det enkelt för dig att installera och använda perifera elektronik, såsom skrivare och skannrar. Dessa program går till jobbet när operativsystemet upptäcker att en elektronisk anordning har anslutits till en ledig USB-port, vilket eliminerar processen att installera drivrutiner i de flesta fall. När du ansluter din Mac med din Dell V305 skrivare, kommer du att kunna skriva ut dokument och foton med ett par klick.

Instruktioner

1 Anslut Dell V305 skrivare till en ledig eluttag och anslut skrivarens USB-kabeln till en ledig USB-port på din Macintosh-dator.

2 Tryck på strömbrytaren på skrivaren.

3 Öppna det dokument som du vill skriva ut och klicka på "File" och sedan "Skriv ut".

4 Klicka på "Skriv ut" om du ser "Dell V305" som anges i "Printer" i rullgardinsmenyn.

5 Om du inte ser skrivaren i listan, klicka på "Lägg till skrivare" -knappen. Sök i listan över skrivare och välj "Dell V305." Klicka på "Lägg till".

6 Stäng dialogrutan. Klicka på "File" och sedan "Skriv ut".

Tips

  • Datorn bör automatiskt upptäcka skrivaren när du kopplar in den eller när du söker efter tillgängliga skrivare. Om den inte gör det, se till att USB-kabeln är säkert på plats och starta om datorn.

Hur man fixar en pappersstopp i en Dell V305 Printer


Dell V305 är en multifunktionell bläckstråleskrivare och skanner. Pappersstopp kan uppstå när papper laddas i skrivaren för ett utskriftsjobb, när papperet skrivs ut på, eller när papperet matas ut till utmatningsfacket. Det är viktigt att följa de rätta stegen när du åtgärdar pappersstopp så att skrivaren inte är skadad och pappersbitar inte fångade inuti enheten.

Instruktioner

1 Ta tag i papperet ordentligt och försiktigt dra det rakt ut.

2 Lyft upp skannerbasenheten om papperet inte syns eller inte kan nås.

3 Dra ut papperet ur den noggrant skrivaren. Stäng av skrivaren om papperet inte kommer ut. Dra ut papperet med skrivaren avstängd.

4 Stäng skannerbasenheten. Slå på skrivaren igen och åter skicka utskriftsjobbet till skrivaren.

Tips

  • För att förhindra pappersstopp, se till att papperet är rätt placerat i inmatningsfacket. Undvik att använda sönderrivet, skrynkligt eller böjt papper.

Dell släppt sin V305 bläckstråleskrivare under 2005. En allt-i-ett-enhet, den V305 kan kopiera, skanna och skriva ut i svartvitt (svart bläck) och fullfärg. Den kan skriva ut upp till 25 sidor per minut med svart bläck och 18 sidor per minut i färg. Dessutom kan den V305 användas för att göra fotoutskrifter direkt från en digitalkamera. Liksom alla Dell-skrivare, kommer V305 med en "Konfigurera skrivare" affisch; installationen är helt grundläggande, men så oroa dig inte om du har förlorat affischen eller köpte skrivaren second hand.

Instruktioner

1 Packa upp skrivaren ur förpackningen och lokalisera den medföljande CD-skivan som innehåller skrivarprogramvaran. Placera CD undan; det kommer att användas i Steg 3. Ta bort alla plast, skum förpackning eller tejp om skrivaren är ny ur lådan. Fäst skannerlocket genom att skjuta de två plaststänger på plats ovanpå skrivaren. Anslut strömförsörjningen till strömkontakten på baksidan av V305. Sedan ansluter skrivaren till ett eluttag och slå på den.

2 Lyft upp den övre delen av V305 skrivaren (det vita området) för att exponera bläckpatronerna. Bläckpatrons glider ut automatiskt, så att du tillgång till bläckfacken. Packa upp bläckpatronerna och ta bort skyddsförpackningar. Ta bort den lilla tejpbit som täcker de elektriska kontakterna. Tryck ned spaken bläckpatronen för att lossa locken. Sätt i bläckpatronerna diagonalt och tryck ned framkanten tills varje patron snäpper på plats. Stäng bläckpatronen och stäng sedan upp på skrivaren.

3 Sätt i "Drivers and Utilities" CD i datorns optiska enhet. Anslut inte V305 skrivaren till datorn förrän du uppmanas att göra det av installationsguiden. Om du köpte Dell-skrivare används kan du ladda ner drivrutinen från Dells supportwebbplats. Klicka på "Med hjälp av en USB-kabel" på konfigurationsskärmen och ange din personliga information för att påbörja installationsprocessen. Vänta tills programmet visas "Anslut V305 allt-i-ett-skrivare" och sedan ansluta USB-kabeln till porten på baksidan av skrivaren och till en ledig USB-port på datorn.

4 Klicka på "Skriv ut testsida." Datorn kommer att skicka en standardtestsida till V305 och sedan vänta på dig att slutföra installationen. Efter testsidan skrivs ut, öppna skannerlocket och placera papperet med framsidan nedåt på skannerglaset med den övre kanten i linje med den högra sidan av den V305. Tryck på "Scan" -knappen på skrivaren. Den V305 konfigurerar skannern med denna testsida. När konfigurationen är klar, klicka på "Finish" på din dator.

Från fysiska problem såsom papperstrassel programvara frågor som pausade utskriftsjobb, det finns ett antal skäl till varför Dell V305 skrivaren inte kan fungera korrekt. Om skrivaren inte kommer att acceptera eller avsluta utskriftsjobb flera felsökningsalternativ finns tillgängliga för att lokalisera och åtgärda problemet. Felsökning frågan kräver användning funktioner både på själva skrivaren och via datorns operativsystem.

Instruktioner

1 Öppna 7 menyn på Windows "Start" och klicka på "Enheter och skrivare" -knappen. Klicka på ikonen Dell V305 och välj "Se vad som skrivs ut" alternativet. Högerklicka på dokumentet som väntar på att skrivas ut och välj "Fortsätt". Om "Resume" inte är närvarande och alternativet läser istället "Pause" inte väljer något av alternativen - bara stänga fönstret.

2 Koppla ur USB-kabeln och strömkabeln ansluten till baksidan av skrivaren. Ta tag i bottenkanten av locket vid den främre sidan av skrivaren. Lyft på locket så det inre området av skrivaren är synlig.

3 Titta att se om några pappersark har fastnat inuti V305. Håll kanten på fastnat ark och bestämt dra den mot dig tills den kommer ut ur skrivaren. Upprepa processen med ytterligare papper som fastnat.

4 Leta reda på bläckpatronhållaren i skrivaren. Tryck ned plastspaken ovanför den första bläckpatronen och upprepa processen med den andra patronen. Dra båda patronerna ut, och sedan sätta dem tillbaka in i bäraren. Garantera varje patron snäpper fast, med guldfärgade remsan på kassetten nedåt och bort från dig.

5 Ställ plast spakarna ovanför patronerna på plats. Stäng skrivarens lock och anslut USB- och strömkabeln tillbaka till portarna på baksidan av V305.

6 Leta upp höger piltangent på panelen till höger på skrivaren. Tryck på knappen tills skrivarens displayen visar "underhåll". Tryck på "Välj" -knappen. Använd högerpilen för att bläddra till "Justera bläckpatroner" inträde. Tryck på "Välj" igen för att utföra en anpassning och skriva ut en testsida.

7 Öppna datorns "Start" -menyn och klicka på "Starta om." Vänta tills operativsystemet har startat om och försöker skriva ut dokumentet eller bilden igen.

Tips

  • Om de utskrivna sidorna verkar bleka eller har saknade segment, kan bläckpatronerna närmar tom och behöver bytas ut. För att kontrollera skrivarens bläcknivåerna, navigera till "Underhåll" skärm på skrivarens display och tryck på "Välj". Rulla till "bläcknivåer" och tryck på knappen "Välj".
  • Om du använder Windows Vista, är processen för att återuppta en utskrift något annorlunda. Navigera till "Start" -menyn och klicka på "Kontrollpanelen". Klicka på länken "Printer" listas under "Maskinvara och ljud" rubrik. Dubbelklicka på "Dell V305" och högerklicka på namnet på utskriftsjobbet. Klicka på "Fortsätt."
  • Medan V305 skrivaren innehåller flera minneskortplatser, är det bara att läsa av från ett minneskort i taget. Om skrivaren slutat svara efter att ha satt en andra minneskort, drar kortet ur kortplatsen.

Några av de kontrollampa tecken på tomma skrivare bläckpatroner inkluderar en låg kvalitet eller bleka utseende utskrivna sidor och vita band i bilder. Om Dell V305 skrivare och kopiator börjar visa dessa symtom, eller om Dell programmet blinkar ett meddelande i systemfältet i Windows, en eller båda av skrivarens bläckpatroner är tomma. Fortsätter att skriva ut med en torr skrivhuvud kan potentiellt skada din skrivare. Bevara livslängden på din Dell V305 och återställa kvaliteten på utskrivna sidor genom att ersätta de tomma bläckpatroner.

Instruktioner

1 Kontrollera indikatorlamporna på höger sida av Dell V305 för att bekräfta att skrivaren är påslagen. Om skrivaren är avstängd, trycker på strömbrytaren på undersidan av kontrollpanelen.

2 Placera handen i utgångssektionen i mitten av Dell V305, och lyft den vita delen av skrivaren tills den låses. Vänta tills utskriftsenheten att flytta till mitten av skrivaren och stopp.

3 Tryck en av plast spärrarna på framsidan av utskriftsenheten för att öppna motsvarande locket bläckpatronen. I Dell V305 är eller fotosvart bläckpatron i den vänstra delen av utskriftsenheten, medan färgpatronen är i den högra delen.

4 Lyft använda patronen ur utskriftsenheten och återvinna eller kassera den.

5 Skala bort tejpremsan virad runt utbytesbläckpatronen.

6 Vrid ny bläckpatron så att metallkontakterna nedåt och bort från dig, och placera kassetten i den tomma delen av utskriftsenheten. Med locket öppet, lutar bläckpatronen en aning. Sänk locket för att låsa kassetten på plats.

7 Ersätta den andra bläckpatronen om det behövs, och sedan sänka den vita toppen av Dell V305 för att stänga av skrivaren.

8 Tryck på en av pilknapparna på Dell V305 manöverpanelen tills ordet "Underhåll" visas på displayen. Tryck på knappen bocken.

9 Tryck på pilknappen igen tills orden "Justera bläckpatroner" visas på displayen, och tryck sedan på knappen bocken igen. Dell V305 skriver en inriktning av bläckpatronerna och gör justeringar om det behövs. När denna process är klar, kan du fortsätta utskriften normalt.

Dell V305 är en multifunktionsskrivare som är utrustad med en flatbäddsskanner som ligger i den övre delen av anordningen. Enheten är kompatibel med Windows-datorer och är i stånd att skanna bilder med en maximal upplösning på 19200 dpi. Användare kan få tillgång till all skanner funktioner och inställningar via enhetens kontrollpanel. När skannern har fångat en bild, kommer den automatiskt visa filen i en målprogrammet på den anslutna datorn.

Instruktioner

1 Slå på datorn och logga in i operativsystemet. Hitta skannerns kontrollpanel, som ligger på den övre panelen, till höger om skannerlocket. Tryck på strömbrytaren, som ligger längst ned på kontrollpanelen.

2 Lyft upp skannerlocket. Placera dokumentet med texten nedåt på kopieringsglaset. Rikta det övre vänstra hörnet av dokumentet med pilen nära det nedre högra hörnet på skannerglaset. Stäng skannerlocket.

3 Hitta pilknapparna, som ligger under kontrollpanelens LCD-skärm. Tryck på vänster eller högerpilen tills "SCAN" visas på LCD-displayen. Tryck på knappen Välj, som ligger mellan pilknapparna, för att bekräfta ditt val. Använd pilknapparna för att välja alternativet märkt "Skanna till datorn" och tryck på knappen Välj.

4 Använd vänster- och högerpilarna för att bläddra igenom listan över kompatibla program att skannern har hämtats från datorn. Välj det program som du vill att skannern ska användas för att öppna dokumentet. Tryck på knappen Välj för att bekräfta ditt val.

5 Använd vänster och höger pilknapparna för att välja alternativet märkt "Kvalitet" och sedan trycka på väljarknappen. Välj önskad dpi inställning från listan över tillgängliga alternativ; högre inställningar dpi kommer att resultera i en högre kvalitet scan, men kommer också att generera större filer. Tryck på knappen Välj för att bekräfta ditt val. Använd vänster och höger pilknapparna för att välja alternativet märkt "Scan Color" och sedan trycka på väljarknappen. Växla mellan färg eller svartvitt skanningsalternativen, om så önskas.

6 Tryck på startknappen, placerad under högerpilen. Vänta tills enheten för att skanna dokumentet; den skannade bilden visas på datorn i det valda programmet. Lyft upp skannerlocket och ta bort dokumentet från kopieringsglaset. Sänk skannerlocket.

Tips

  • Du kan också skanna bilder direkt till en USB-enhet eller ett minneskort; välj alternativet märkt "Skanna till minnesenhet" i stället för "Skanna till dator."

Så här visar bläcknivå i en Dell 725 Printer


Dell 725 Printer är en högkvalitativ skrivare. Den har bildkvalitet utskrifter och utskrifter på upp till 13 sidor per minut. Den avancerade maskinvara har tre bläckpatroner gör ersättning enkelt och bekvämt. När en patron börjar ta slut, bara ta bort den och sätta in en ny. Skrivaren har också en bläckstyrningssystem som talar om när du ska byta ut dessa patroner. Detta gör hantera din bläck en bris.

Instruktioner

1 Sätt i strömsladden till skrivarens baksida. Anslut sladden till ett vägguttag. Slå på Dell 725 skrivare. Det kommer att initiera skrivhuvudena.

2 Försök att skriva ut ett dokument från datorn. Som ett exempel, skriva ut bruksanvisningen för Dell 725, eller något annat dokument eller foto på din hårddisk. Välj dokument från dina mappar och öppna den. Välj tryck i toppmenyn och sedan på OK för att fortsätta skriva ut.

3 Vänta Dell 725 skrivare för att skriva ut dokumentet. Ett meddelande visas som påminner dig att byta ut bläckpatronerna om bläcknivåerna är låga. Dell 725 använder en proaktiv bläck monitor som skickar påminnelsemeddelanden så snart bläcknivåerna närmar tom. Om det inte finns något meddelande, fortsätta skriva och använda dina nuvarande patroner.

Visa bläcknivåer manuellt

4 Klicka på Dell-ikonen skrivarprogrammet på skrivbordet för att öppna skrivarens Manager.

5 Klicka på Inställningar i manager. En annan dialogruta visas.

6 Öppna fliken underhåll på rätt nära toppen av lådan. Klicka på den här fliken och klicka sedan på länken för att se bläcknivåerna. Detta program kommer att visa bläcknivån för varje patron på skärmen.

Dell V305 kopiatorer inkluderar en zoom alternativ som kan förstora eller förminska ett skannat dokument innan du kopierar den till en ny pappersark. Dell V305 kopiator levereras med en zoominställning på 100%, som upprätthåller storleken och omfattningen av det ursprungliga dokumentet. En mindre eller större zoom procent skalar storleken på ett dokument ner eller förstorar ett dokument för att passa på en affisch. Du kan inaktivera zoomläge genom att justera inställningen Zoom i menyn Kopiera.

Instruktioner

1 Tryck på pilknapparna på panelen på den högra sidan av Dell V305 kopiator för att bläddra igenom menyalternativen tills "Copy" visas på displayen.

2 Tryck på "Välj" -knappen, som har en markering på det, att gå in i menyn Kopiera.

3 Tryck på pilknapparna för att bläddra igenom menyn Kopiera tills "Zoom" visas på displayen.

4 Tryck på "Välj" -knappen för att öppna menyn Zoom.

5 Tryck på pilknapparna tills "100%" visas på displayen.

6 Tryck på "Välj" -knappen.

Dell Laser Printer 1700N stöder inte automatisk dubbelsidig utskrift och inte har en duplex kvarstad, vilket ger skrivare möjlighet att skriva ut på en sida av papperet och automatiskt vända arket över att skriva ut på den andra sidan. Genom att välja rätt inställningar i skrivardrivrutinen programvara och uppmärksamma, kan du skriva ut dubbelsidiga dokument med 1700N.

manuell duplex

Om du vill använda manuell dubbelsidig, måste du först välja det alternativet i dialogrutan Skriv ut. När du gör det kommer du se meddelande på skärmen som anger att de jämna sidorna i dokumentet skrivs ut när du trycker på "Skriv ut" -knappen. När utskrift av den första sidan är klar, kommer rutorna att uppmana dig att ladda dessa sidor i skrivaren för att skriva ut sidan två.

Fylla på papper

När du fyller på papper i 250 eller 500 ark för dubbelsidig utskrift ska utskriftssidan vara vänd uppåt. Den sida av papperet som är vänd nedåt är där bläcket kommer att skrivas ut för den andra sidan. Den manuella mataren på skrivarens framsida accepterar endast ett pappersark i taget, och Dell rekommenderar "justera pappersstöden till bredden utskrifts medias." Att göra detta steg för snabbt kan orsaka pappersstopp.

Skriva ut sidan två

När omladdning en bit av tryckt papper i den manuella mataren, bör den tryckta sidan vara vänd nedåt. Genom att klicka på knappen "Fortsätt" på skärmen kommer att starta utskriften av de udda sidor på baksidan av redan tryckta jämna sidor.

nackdelar

existerar nackdelar med denna typ av manuell dubbelsidig utskrift. Om du laddar papperet fel när förbereder sig för att skriva ut den andra sidan, måste du skriva ut hela jobbet. Dessutom, eftersom papperet passerar genom skrivaren två gånger, kan den slutliga produkten ha enstaka tonermärken eller rynkor.

Dell personliga Allt-i-ett-A960 skrivare kombinerar en bläckstråleskrivare med en skanner och fax. Problem med A960 är typiskt ganska enkelt att fixa, och en liten justering till skrivarens inställningar vanligtvis lösa de flesta problem. Den A960 inte producerar felkoder på sin digitala skärmen för vissa problem som annars kan vara svåra att upptäcka, men koderna måste översättas.

Instruktioner

Skrivaren inte ut

1 Kontrollera om skrivarens elektriska nätsladden är ansluten till ett fungerande eluttag.

2 Kontrollera USB-kabeln som ansluter skrivaren till datorn för tecken på skador. Sprickor eller skarpa böjar i kabeln kan avbryta kommunikationen mellan datorn och skrivaren.

3 Kontrollera skrivarens status för att avgöra om dokumentet är i pausläge. För att kontrollera skrivarens status genom att klicka på "Start" botten på den nedre vänstra sidan av skärmen. Klicka på "Kontrollpanelen", följt av "Skrivare och annan maskinvara." Klicka på "Skrivare och fax" val. Dubbelklicka på "Dell AIO Printer A960" -ikonen. Klicka på "Skrivare" val och se till att ingen markering visas bredvid "paus i utskrift" alternativet.

Dokumentet är för ljusa eller för mörka

4 Tryck på "Copy" eller "Fax" -knappen på skrivarens läget område, som ligger till vänster om den digitala bildskärmen.

5 Tryck på "lättare" eller "mörkare" knapparna till höger om den digitala bildskärmen. En horisontell bar visas på skärmen.

6 Justera ljusstyrkan i skrivaren genom att upprepade gånger trycka på eller "mörkare" knappen "lättare". En asterisk precis ovanför den horisontella linjen på skärmen kommer att röra sig i önskad riktning.

7 Tryck på knappen "Välj" under de "lättare" och "Mörkare" knapparna.

Felmeddelanden

8 Återställ skannern om en "Hårdvarufel: 401" visas på den digitala skärmen genom att först stänga av skrivaren. Koppla ur skrivarens nätkabel, anslut sedan kabeln tillbaka in i eluttaget. Slå på skrivaren.

9 Rensa pappersstopp om en "Hårdvarufel: 402" visas på den digitala displayen.

10 Återställ skrivaren om en "Hårdvarufel: 502" visas på den digitala displayen. Stäng av strömmen till skrivaren, dra ut skrivarens strömkabeln. Anslut skrivarens nätsladden i eluttaget och slå på skrivaren.

© 2020 Astrixsoft.com | Contact us: webmaster# astrixsoft.com