Hur man monterar en DVD ISO-avbildning i Linux

May 5

Hur man monterar en DVD ISO-avbildning i Linux


I kommersiella operativsystem, många tredjeparts program kan du montera DVD ISO-bilder på virtuella enheter, härma DVD-skivor. För Linux-användare samma kan göras med hjälp av den inbyggda "loop-enhet" -funktionen och standard "mount" kommandot, utan behov av programvara från tredje part.

Instruktioner

1 Öppna en kommandoraden terminal och få rootbehörighet med "su" kommandot på följande sätt:

su root

2 Skapa en katalog för att tjäna som plats för den monterade ISO bild med följande kommando:

mkdir / media / virtualdisc

3 Montera DVD-bilden som en loop-enhet, Linux motsvarighet till en virtuell enhet, varvid "/files/dvdimage.iso" för väg och namn på DVD ISO bild du vill montera:

mount -t iso9660 -o ro, loop = / dev / loop0 /files/dvdimage.iso / media / virtualdisc


        

Välkommen till dig för att skicka en kommentar:

            
            
            
            

© 2020 Astrixsoft.com | Contact us: webmaster# astrixsoft.com