Förvaltning komponent Transport Protocol

February 20

Förvaltning komponent Transport Protocol


Transport förvaltning komponent protokoll (MCTP) designades av Distributed Management Task Force (DMTF). Det är tänkt att fungera i en dator och göra det möjligt för förvaltningsansvariga att kommunicera med varandra och de enheter som de kontrollerar.

Funktioner

Den MCTP specifikationen definierar två protokoll: den MCTP bas transportprotokoll och MCTP Control Message Protocol. Ett styrdon är en mikrostyrenhet som agerar som master till ett antal slav kringutrustning. De hanterade enheter delas in i två kategorier: fysisk (fläkt, strömförsörjning, kretskort) och logiska (virtuella processorer, kyla domäner, systemsäkerhet tillstånd). Mellan mikroprocessorn och den kontrollerade enheten ligger ett förvaltningsorgan som tar emot styrdon anvisningar och genomför dem på den hanterade enheten.

Design

MCTP handlar om mer med meddelanden mellan styrenheter och enheter, och specificerar inte de fysikaliska egenskaperna hos kopplingen mellan dessa enheter, inte hur meddelandena omvandlas till ett format som lämpar sig för detta medium. Detta beslut designen gör det protokoll för att köra över en mängd olika trådar / bussar på datorplattform.

Fungera

Den MCTP bas protokollet identifierar destinationen för ett meddelande (som är en förvaltningsenhet) och placerar meddelandet i en paketstruktur. Den MCTP styrmeddelandeprotokoll anger formatet för varje meddelande och hur parametrar transporteras i meddelandestrukturen.


        

Välkommen till dig för att skicka en kommentar:

            
            
            
            

© 2020 Astrixsoft.com | Contact us: webmaster# astrixsoft.com