Hur man använder Fortsätt uttalande i JavaScript

December 30

JavaScript continue uttalandet erbjuder ett enkelt sätt att stoppa den nuvarande iteration av en slinga och starta en ny. Med andra ord, hoppar den eventuella kvarvarande uttalanden i slingan - där en for loop eller en while slinga - och återgår till toppen för en annan pådrag.

Instruktioner

Använd Fortsätt uttalande i JavaScript

1 Koden continue uttalande vid den punkt i slingan kropp där du vill stoppa behandlingen och starta nästa iteration. Exempel:
for floor=1; i<110; i++) {
if (floor == 13) continue;
stop_at_floor (floor);
}

Tips

  • Det är ibland lätt att förväxla continue med break . Kom ihåg att break lämnar slingan helt, medan continue helt enkelt startar nästa iteration.

        

Välkommen till dig för att skicka en kommentar:

            
            
            
            

© 2022 Astrixsoft.com | Contact us: webmaster# astrixsoft.com