Vad är ANSI Sessions?

January 29

Vad är ANSI Sessions?


American National Standards Institute, mer känd som ANSI, är en tredje part branschorganisation som hjälper till att samordna en enhetlig uppsättning riktlinjer eller standarder inom olika branscher. ANSI har också ett certifieringsprogram som hjälper till att säkerställa att företagen kan uppfylla som industristandarder - och det är där ANSI sessioner kommer att förstå hur ANSI fungerar gör det tydligt varför ANSI sessioner är en integrerad del av standardisering..

Vad ANSI Innebär

Grundades 1918, är ANSI en icke-vinstdrivande organisation som skapar relationer med den federala regeringen, lokala myndigheter och ledare i alla branscher. Dessa relationer utnyttjas för att underlätta en nationell konsolidering av normer som syftar till enhetlighet i verksamheten. En stor del av det arbete som ANSI gör är transparent för konsumenten sina ansträngningar syftar till att utveckla nivå för produkter och teknik. Till exempel, ANSI arbetar för att minneskort är USB-portar och fitness vikter byggd och designad längs en uppsättning standarder som gör det möjligt för konsumenterna att köpa och använda dem med tillförsikt.

Hur ANSI Works

ANSI ansträngningar utnyttjades flera modeller. ANSI är en medlemsorganisation som representerar 1000 statliga och privata näringslivsorganisationer som frivilligt kalla att komponera enhetlighet i design och produktion. ANSI ackrediterar också de förfaranden för organ som utvecklar standarder eller SDO, särskilt de 20 största SDO är ansvariga för att producera 90 procent av standarder inom alla branscher. Totalt finns mer än 200 SDO (augusti 2011) att ANSI godkänner att se till att dessa organisationer uppfyller riktlinjer kallas "ANSI väsentliga krav."

ANSI Accreditation

ANSI väsentliga krav levereras via en mängd olika plattformar, inklusive lärarledda kurser, virtuella arbetsgrupper och webbaserad utbildning. Tillsammans är dessa workshops kallas ANSI Öppna möten eller ANSI Sessions. Deltagare i ANSI Sessions är anställda eller medlemmar av SDOs nationellt och utomlands. Verkstäderna är utformade för att säkerställa att individer och organisationer att förstå behovet av öppenhet i att skapa standarder, vilket alltid är en utmaning för resultatbaserade företag på grund av de inneboende ekonomiska incitament för att utveckla privata teknik.

ANSI på en internationell nivå

ANSI bildades och fortsätter att arbeta med det bästa för den amerikanska ekonomin i åtanke. Detta kräver ANSI att ha en aktiv roll på den internationella nivå och eftersom amerikanska produkter och konsumenter har en inverkan på den globala ekonomin. ANSI: s internationella arbete sker på två sätt: att föra American National Standards till det internationella samfundet så amerikanska födda standarder kan antas och se till att amerikanska standarder informeras av den globala industrin.


        

Välkommen till dig för att skicka en kommentar:

            
            
            
            

© 2020 Astrixsoft.com | Contact us: webmaster# astrixsoft.com