Hur man använder Scan på Microsoft OneNote

April 25

Hur man använder Scan på Microsoft OneNote


OneNote är en del av desktop publishing-serien produceras av Microsoft. Programmet gör det möjligt för användare att sammanställa en mängd olika datatyper (t.ex. anteckningar, skärmdumpar, dokument, diagram, bilder och video) i ett läge. Programmet ändrar all data så att det är sökbar i dokumentet genom en inbyggd OCR (Optical Character Recognition) motor. Detta inkluderar skannade skriva ut bilder. Lära sig att använda skanningsfunktionen på OneNote och skära ner på tid att söka igenom dokument.

Instruktioner

OneNote 2007, 2010

1 Öppna OneNote programvara och öppna anteckningen mappen där skannade dokumentet kommer att gå.

2 Klicka på ikonen längst upp på sedeln sida som säger "Scanner Utskrift" och har en bild av en öppen scanner på det.

3 Välj avsökningsanordningen är ansluten till datorn.

4 Sätt i pappersdokument på skanner med bildsidan nedåt på glaset.

5 Klicka på "Start Scan" på "Scanner Utskrift" fönstret. Vänta tills dokumentet visas på noten sidan.

OneNote 2003

6 Slå på skannern och placera dokumentet på glassidan nedåt. Klicka på "Start" -knappen på skannern och vänta tills nedladdningar dokument. Spara filen till datorn i en igenkännbar plats.

7 Öppna Microsoft OneNote program och hitta den mapp där det skannade dokumentet kommer att införas i.

8 Klicka på "Infoga" -menyn på toppen av OneNote fönstret. Rulla ned till "Bild" och klicka på den.

9 Bläddra igenom filerna på hårddisken för att hitta bilden sparas i steg 1. Markera filnamnet och klicka på "OK". Filen visas i OneNote dokument.


        

Välkommen till dig för att skicka en kommentar:

            
            
            
            

© 2020 Astrixsoft.com | Contact us: webmaster# astrixsoft.com