Så här ändrar SMTP Serverport från 25 till 587 i Outlook 2002 för Comcast

October 23

När Comcast utgående e-postserver, eller SMTP-server, ändrar den port som den kommunicerar på, kommer standardinställningen i Outlook 2002 förhindra att ditt konto från att skicka e-post. Microsoft Outlook 2002 konfigurerar automatiskt utgående e-postserver för att kommunicera på port 25. Om din Comcast konto är på port 587, kommer du att få ett sändnings- och mottagnings fel varje gång Outlook försöker ansluta till utgående e-postserver. Uppdatera serverport manuellt för att ansluta till den utgående servern igen.

Instruktioner

1 Ladda Microsoft 2002 applikation. Klicka på "Verktyg" i den övre menyraden. Välj "E-postkonton" i menyn som visas.

2 Klicka på knappen bredvid "Visa eller ändra befintliga e-postkonton" följt av "Next" -knappen. Välj din Comcast e-postkonto och klicka på "Ändra".

3 Klicka på "Fler inställningar." Välj "Avancerat" klicka sedan på "Utgående server SMTP" rutan. Skriv "587" i ingångsporten fältet. Klicka på "OK" för att spara ändringarna.


        

Välkommen till dig för att skicka en kommentar:

            
            
            
            

© 2020 Astrixsoft.com | Contact us: webmaster# astrixsoft.com