Hur man räknar antalet tecken i en cell i Excel

March 30

Hur man räknar antalet tecken i en cell i Excel


Microsoft Excel är ett mycket användbart program, och en som ofta används av både hemanvändare och företagare. Ansökan innehåller ett antal lättanvända formler, inklusive en som räknar antalet tecken i en given cell. Excel är ett kraftfullt kalkylprogram, men det kan användas för analytiska ändamål också. Förmågan att räkna antalet tecken i en särskild cell är särskilt användbar när man utför komplexa beräkningar och analyser.

Instruktioner

1 Logga in på datorn och öppna Microsoft Excel. Öppna kalkylbladet som du vill använda.

2 Skriv din data till kalkylbladet och spara dokumentet på din hårddisk eller nätverksresurs. Hitta cellen eller cellerna som du behöver för att beräkna antalet tecken.

3 Placera markören i cellen intill vars tecken du vill räkna. Till exempel, om du vill räkna antalet tecken i cell A1, placera markören i cell B1.

4 Skriv in formeln "= Len (A1)" och tryck på "Enter". Antalet tecken i cell A1 visas i cell B1.

5 Kopiera formeln till ytterligare rader genom att markera den cell som innehåller formeln, hålla ner "Ctrl" och trycka på "C". Placera markören på nästa rad, håll "Ctrl" nedtryckt och tryck på "V" för att klistra in formeln. Raden Uppdraget kommer att ändras automatiskt när formeln kopieras. Till exempel, om du kopierar formeln "= Len (A1)" från cell B1 till cell B2, kommer formeln i cell B2 läsa "= Len (A2)."


        

Välkommen till dig för att skicka en kommentar:

            
            
            
            

© 2020 Astrixsoft.com | Contact us: webmaster# astrixsoft.com