Excel 2007 Makro Security Group Policy

November 3

Excel 2007 Makro Security Group Policy


Makron är en funktion i Microsoft Excel 2007 som automatiserar rutinuppgifter. En grupprinciper är en funktion i Microsoft Active Directory som gör att du kan styra inställningarna för stora grupper av datorer. Du kan styra makrosäkerheten genom en grupprincip.

metoder

Grupprincipinställningar för Microsoft Excel 2007 finns i Excel 2007 administrativa mallen. Ladda detta i grupprincipobjekt, som är en Microsoft Management Console snap-in. Du kan ändra inställningarna på "Site", "Domän" eller "organisationsenhet" (OU) nivå.

inställningar

Inställningarna för att styra säkerhetsnivån för makron i Excel 2007 finns i "Användarkonfiguration \ Administrativa mallar \ Microsoft Office Excel 2007 \ Excel Options \ Security" mapp, som är tillgänglig när den administrativa mallen är laddad. Det finns två huvudsakliga inställningar: den första är "Dämpa High Security makro varning för osignerade makron"; den andra är "VBA Makro Varningsinställningar."

varningar

Prova makrosäkerhetsinställning förändringar i en testmiljö innan du använder dem till en produktionsmiljö. Makron är ett potentiellt hot mot säkerheten, men de är också en användbar funktion i Excel. Noggrant bedöma eventuella ändringar standardmakrosäkerhetsnivåer för att säkerställa att inställningarna ger en lämplig balans mellan säkerhet och funktionalitet, utifrån dina behov.


        

Välkommen till dig för att skicka en kommentar:

            
            
            
            

© 2020 Astrixsoft.com | Contact us: webmaster# astrixsoft.com