Nackdelar med Thin Client

August 17

Nackdelar med Thin Client


Med arbetskraften mer rörlig vardag, är behovet av att hålla hårdvara bärbara en av de funktioner som driver tunna klientprodukter. En annan är att det är nödvändigt för kontor att begränsa kostnaden för high-end datorer genom att installera billigare arbetsstationer som förlitar sig på externa servrar och plattformar.

servrar

För att stödja flera arbetsstationer eller terminaler, måste servrarna vara kraftfulla, högpresterande enheter. Företag som använder avancerad grafik, såsom CAD eller vissa ingenjörsutbildningar, kan finna tunn klient för långsam för deras behov.

nätfrågor

På grund av tunn klient beroende på servern, när nätverket ligger nere, är varje tunn klientarbetsstation ner. Dessutom, med fler kunder, det finns en större dragning på servern. Så det är viktigt att personalen håller servern helt optimerad vid alla tillfällen.

Online hot

Full integration betyder helt sårbara. Länkade kunder spridda maskar och virus snabbare än länkade datorer.

Status

Anställda tenderar att se deras värde till företaget återspeglas i de verktyg de ges. Den anställde med den lilla arbetsstationen kanske inte känner lika viktigt som en i ett angränsande bås med high-end, super dator.


        

Välkommen till dig för att skicka en kommentar:

            
            
            
            

© 2022 Astrixsoft.com | Contact us: webmaster# astrixsoft.com