Hur man använder GUID som primär nyckel

March 9

Hur man använder GUID som primär nyckel


Primärnycklar används i databaser för att identifiera en rad med data. Traditionellt kommer en given tabell använda uppräkning heltal (1, 2, 3, ...) för att tilldela en primär nyckel till en rad med data. Denna rad kan sedan snabbt hämtas genom att ringa numret, eller primärnyckel, i samband med den raden. Globalt unika identifierare - GUID, eller ibland UUID - är komplexa, 16-bitars alfanumeriska strängar. Med hjälp av en GUID i stället för en uppräkning heltal gör GUID för en rad allmänt igenkännliga över flera databaser, i stället för bara i en viss databastabell.

Instruktioner

1 Öppna källkoden för det program som du skriver poster i databasen, med hjälp av en textredigerare eller integrerad utvecklingsmiljö.

2 Lokalisera den del av koden som formaterar data till en sträng som kommer att skrivas in i databasen. I den funktion som genererar primärnyckel som kommer att förknippas med den rad med data, ta bort den tidigare koden.

3 Anropa funktionen för källkoden programmeringsspråk som genererar GUID. Ringa den här funktionen gör att funktionen för att returnera en förberedd GUID. Tilldela produkten av denna funktion för att en variabel för den primära nyckeln. Se avsnittet "Tips" för vad denna funktion är för olika programmeringsspråk.

4 Byt ut den gamla primärnyckelvärdet i strängen av data som programmet kommer att infoga i databasen med variabeln som du lagrat GUID.

Tips

  • För PHP skriptspråk, använd "uniqid) (" -funktion. För programmeringsspråket Java, använder "UUID.randomUUID ()" efter import "java.util.UUID." För Visual Basic, använd "System.Guid.NewGuid.ToString ()" -funktion. För programmeringsspråket Python, använder "UUID) (" -funktion.

        

Välkommen till dig för att skicka en kommentar:

            
            
            
            

© 2020 Astrixsoft.com | Contact us: webmaster# astrixsoft.com