Hur man Flush Mitt i Microsoft Word

September 5

Ibland är det nödvändigt, när man använder Microsoft Word för att skapa en textrad i vilken en del av texten i linje i vänstermarginalen och den andra delen av texten är inriktad på högermarginalen. Processen att göra detta hända är ganska enkelt och kan enkelt göras genom att skapa två kolumner och ställa in inriktningen av varje för att vara där du vill ha den.

Instruktioner

1 Klicka på plats i ett öppet Word-dokument där du vill att justerad text ska visas. Markören kommer att ligga på den vänstra marginalen av platsen som valdes.

2 Klicka på "Table" och välj "Insert Table" från rullgardinsmenyn.

3 Typ "2" i rutan med titeln "Antal kolumner" när det efterfrågas. Skriv "1" i rutan med titeln "Antal rader".

4 Klicka på den första kolumnen och skriv den text du vill linje i vänstermarginalen.

5 Klicka i den andra kolumnen.

6 Välj menyn "Format" från toppen av skärmen och välj "Punkt" från rullgardinsmenyn.

7 Klicka på "fliken Indrag och avstånd." Välj "Justera Right" från rullgardinsmenyn.

8 Skriv in den text du vill linje vid högermarginalen.


        

Välkommen till dig för att skicka en kommentar:

            
            
            
            

© 2019 Astrixsoft.com | Contact us: webmaster# astrixsoft.com