Hur kan man förhindra dubblerade värden i en Microsoft Access-databas

February 16

Du kan hålla din Microsoft Access-databas utan förvirrande röran genom att förhindra dubbla värden. Dessa instruktioner är för Access 97.

Instruktioner

Förhindra dubbletter i en kombination av Fields

1 Öppna tabellen i Design-vy.

2 Klicka Index i verktygsfältet, eller öppna menyn Visa och välj index.

3 Skriv in ett namn för indexet i index kolumnen Namn.

4 Gå till kolumnen Fältnamn och klicka på pilen.

5 Välj det första fältet för indexet.

6 Upprepa, välja så många områden som är nödvändigt.

7 Låt index fönstret öppet.

8 Klicka på den nya indexnamn på toppen.

9 Längst ned på skärmen klickar den unika egenskapen rutan.

10 Ställ in den på Ja.

Förhindra Duplicate värden i ett fält

11 Förstå att denna metod kommer att förhindra dubblerade värden från att tas upp i ett fält. Till exempel kanske du vill se till att du anger ett namn endast en gång i din adressbok.

12 Öppna ett bord i designläge.

13 I den övre delen av skärmen, klicka på det fält som du vill undvika dubbla poster i.

14 I den nedre delen av skärmen, klicka på indexeras egendom rutan och välj Ja (inga dubbletter).


        

Välkommen till dig för att skicka en kommentar:

            
            
            
            

© 2021 Astrixsoft.com | Contact us: webmaster# astrixsoft.com