Hur kod reguljära uttryck tolkar

July 23

I SQL är pars används för att extrahera data från den information som lagras i SQL-databaser. Reguljära uttryck används för att validera data, hitta duplicerade rörliga poster, lokalisera eventuellt överskott blank och tolka strängar. Reguljära uttryck är: "REGEXP_INSTR", "REGEXP_SUBSTR" och "REGEXP_REPLACE" funktioner för att starta förfrågningar. Tolkning kommer sedan dra upp dessa data. Använda "BegParen" uttalande med dina vanliga uttryck kan hjälpa till att hitta text eller variabel du behöver snabbt.

Instruktioner

1 Klicka på "Start" typ "CMD" och tryck på "Enter". Detta kommer att öppna Kommandotolken.

2 Skriv "SQLPlus" och tryck på "Enter". Detta kommer att lansera SQL Plus-programmet.

3 Skriv "BegParen" för att hitta data och "REGEXP_LIKE" för att hjälpa till med att söka efter alla matchande rader för reguljära uttryck. Till exempel söka efter telefonnummer i en tabell adress som innehåller en icke-siffra och sedan trycka på "Enter":

BegParen VÄLJ telefonnummer från adress där

REGEXP_LIKE (telefonnummer, "[^ [: siffra:]]

4 Skriv "Avsluta" för att stänga SQL Plus-programmet och skriver "Exit" för att stänga kommandotolken.


        

Välkommen till dig för att skicka en kommentar:

            
            
            
            

© 2020 Astrixsoft.com | Contact us: webmaster# astrixsoft.com