Hur man skapar en fyrkant i LaTeX

June 2

Hur man skapar en fyrkant i LaTeX


Beroende på det sammanhang i vilket det används, kan symbolen "#" har olika betydelser i ett Latex-dokument. Den "#" symbol kan representera en "pound" tecken, hash märke eller en skarp noten. LaTeX markup language använder också "#" tecken för att beteckna parametrar för makrokommandon som du skapar. Du kan instruera LaTeX för att skriva ut en speciell tangentbordstecken som "#" genom att kombinera det med "\" eller omvänt snedstreck. Andra specialtecken som det brittiska pundet symbol, men har sina egna, unika LaTeX kommandot.

Specialtecken Markup

Att instruera LaTeX för att skriva ut ett tangentbord symbol som "#" på papper eller i en PDF-fil, placera "\" eller bakstreck symbol omedelbart före skrivit symbol. Till exempel, om "#expert" är din hash-taggen skriver följer linjen i LaTeX-dokument:

#expert

Kommandot "\ pounds" används för att skriva ut specialtecken för det brittiska pundet. Till exempel, för att skriva ut ett objekt pris som 10 pounds, lägga till följande kommando till LaTeX-dokument:

\ pounds10


        

Välkommen till dig för att skicka en kommentar:

            
            
            
            

© 2020 Astrixsoft.com | Contact us: webmaster# astrixsoft.com