Återskapa dokument i MS Word

September 7

Microsoft Word är ett ordbehandlingsprogram där du kan skapa dokument på din dator. Om du har upplevt en datorkrasch när du arbetar på ett Word-dokument, finns det sätt du kan återställa förlorade dokument. Om du har aktiverat "Skapa alltid säkerhetskopia" alternativet, kommer Word automatiskt spara dokumentet med jämna mellanrum när du arbetar på det. Detta gör det möjligt att återskapa ett dokument i händelse av en datorhaveri eller kraschar.

Instruktioner

1 Starta Word. Ofta kommer Word visar återskapad kopia av dokumentet i den vänstra menyn i programmet. Om så är fallet, klicka på återvunna utkast för att ladda den. Om inte, fortsätt till nästa steg.

2 Klicka på menyn "Arkiv" i verktygsfältet och klicka sedan på "Öppna".

3 Navigera till den mapp där du senast sparade den förlorade filen.

4 Välj "All Files" i "Filformat" i rullgardinsmenyn. Detta gör det möjligt för Word för att visa säkerhetskopior.

5 Dubbelklicka på backup utkast för att ladda den i Word. Dessa återhämtning filer ofta får namnet "Backup av", följt av det faktiska namnet på filen du arbetade med.


        

Välkommen till dig för att skicka en kommentar:

            
            
            
            

© 2019 Astrixsoft.com | Contact us: webmaster# astrixsoft.com