Hur man ställer in en Internet-anslutning som aktier Windows Mobile

June 14

Hur man ställer in en Internet-anslutning som aktier Windows Mobile


Windows Mobile är ett operativsystem utvecklat av Microsoft för användning med mobila enheter, inklusive mobiltelefoner och smartphones. Funktionerna i Windows Mobile inkluderar Office Mobile Internet Explorer Mobile, Windows Media Player, Outlook Mobile och Internet Connection Sharing (ICS). ICS kan en mobil enhet för att dela en Internet-anslutning till anslutna datorer via en USB-kabel. Internetdelning över en mobiltelefon kallas ofta sammanlänkning.

Instruktioner

1 Fäst din Windows Mobile-telefon till datorn med USB-kabeln som medföljde den mobila enheten.

2 Gå till "Inställningar" och sedan "Anslutningar", "GPRS" och sedan "Lägg till ny" på din mobiltelefon.

3 Ange ditt mobil nätverkets åtkomstpunkt från Access Point Name. Åtkomstpunktens namn kan förvärvas genom att ringa teknisk support raden i din mobiltelefon transportören.

4 Navigera till "Tillbehör" och sedan "Modem Link" på din telefon.

5 Välj "USB" från Anslutningslistrutan i Model Link fönstret.

6 Välj Access Point från Access Point Name listrutan och välj "Aktivera."


        

Välkommen till dig för att skicka en kommentar:

            
            
            
            

© 2020 Astrixsoft.com | Contact us: webmaster# astrixsoft.com