Hur man installerar och konfigurera Samba på Ubuntu

September 2

Samba är ett standardsystem som körs i bakgrunden på Ubuntu. Samba Programmet är utformat för att möjliggöra delning av filer mellan Ubuntu och Windows. För att köra Samba, måste du först installera det och konfigurera den genom Ubuntu. Detta kan göras genom en serie av systemkommandon som kommer att vara bekant med vanliga Ubuntu-användare. De som inte så bekant bör ändå kunna konfigurera Samsa att tjäna deras syften.

Instruktioner

1 Öppna terminalfönster. Skriv in följande:

"Sudo apt-get install samba smbfs"

Detta kommer att installera Samba på ditt system.

2 Konfigurera Samba genom att ange följande kommando i terminalfönstret:

"Sudo gedit /etc/samba/smb.conf"

3 Hitta den del av konfigurationsfil som börjar med "####### Authentication #######." Det är där du kommer att göra några ändringar. Ta bort ";" framför ", security = user" och kopiera och klistra in följande på raden under:

"Username karta = / etc / samba / smbusers"

Detta visar Samba som behövs för att hitta användare från smbusers fil. Nästa måste du lägga till en användare.

4 Kör följande kommando:

"Sudo smbpasswd -a <användarnamn>"

Ändra "användarnamn" till vad du vill att ditt användarnamn ska vara. Till exempel, om ditt användarnamn var "Bill", skulle det se ut så här:

"Sudo smbpasswd -a <Bill>"

5 Tillsätt användarnamn du skapade i steg fyra till Samba användar fil genom att skriva in följande kommando:

"Sudo gedit / etc / samba / smbusers"

Skriv in följande:

"<Ubuntuusername> =" <samba användarnamn> ""

Förändring "ubuntuusername" till din Ubuntu användarnamn och "samba användarnamn" till det användarnamn du skapade tillbaka i steg fyra. Efter detta kommer Samba vara helt konfigureras och tillgängliga.


        

Välkommen till dig för att skicka en kommentar:

            
            
            
            

© 2020 Astrixsoft.com | Contact us: webmaster# astrixsoft.com