Hur får VB Script att synkronisera med Outlook

April 6

Hur får VB Script att synkronisera med Outlook


Skriva VBScript att synkronisera med Outlook är ett sätt att skapa ytterligare verktyg för att visa nya e-postmeddelanden utan att behöva öppna Outlook. VBScript är ett programmeringsspråk som liknar Visual Basic och kan skrivas i Anteckningar. Det är möjligt att göra en anslutning till Microsoft Office-program som Outlook för att synkronisera data genom VBScript. Detta görs genom att använda "" Outlook.Application "objekt. Du kan läsa en mapp i Outlook när du gör anslutningen.

Instruktioner

1 Starta Windows Anteckningar och lägg till följande kod för att förklara de variabler du använder för att synkronisera med Outlook:

option Explicit
dim mailCounter
Dim inboxFolder, mailItem, mapiNS, objOutlook
Const olFolderInbox = 6

2 Kopiera och klistra in följande kod för att läsa poster i inkorgen:

Ställa objOutlook = Create ( "Outlook.Application")
Ställa mapiNS = objOutlook.GetNamespace ( "MAPI")
Ställa inboxFolder = mapiNS.GetDefaultFolder (olFolderInbox)

3 Lägg till följande slinga för att visa föremål för de första sex postförsändelser i Outlook:

För Varje mailItem I inboxFolder.Items
WScript.Echo mailItem.Subject
Om (mailCounter = 5) Då
WScript.quit
End If
mailCounter = mailCounter + 1
Nästa

4 Släpp objektvariabler från minnet genom att lägga till följande kod:

Ställa inboxFolder = Ingenting
Ställa mapiNS = Ingenting
Ställa objOutlook = Ingenting

5 Tryck på "Ctrl" och "S" för att starta Spara som dialogfönstret. Ange "syncOutlook.vbs" som filnamn och klicka på "Spara". Navigera till den mapp där du sparade filen och dubbelklicka på "syncOutlook.vbs" för att köra programmet.


        

Välkommen till dig för att skicka en kommentar:

            
            
            
            

© 2020 Astrixsoft.com | Contact us: webmaster# astrixsoft.com