Hur man skapar ett Excel-ark Använda VB6

July 16

Skapa Excel i Visual Basic 6 är fördelaktigt för organisationer som exporterar dessa filer via e-post eller för presentationer. Microsoft kompilatorer som Visual Basic 6 kan skapa, öppna, läsa och skriva till Excel. Microsoft tillhandahåller en klass som innehåller flera metoder och egenskaper för att använda kalkylblad i kundanpassade applikationer.

Instruktioner

1 Initiera tre klasser. Den första är för Excel ansökan. En arbetsbok innehåller ett Excel-ark, så koden behöver exemplifiering av en arbetsbok klass och kalkylklass.
Dim excapp Som Excel.Application
Dim excwb Som Excel.Workbook
Dim excss Som Excel.Worksheet

2 Lägg ett kalkylblad i arbetsboken för att mata in data. Detta gör också att programmeraren att ställa in konfigurationer och en layout för Excel-filen.
excss = excwb.Worksheets.add

3 Namnge kalkylblad. Ge kalkylbladet ett eget namn med följande kod:
excss.Name = \ "min Excel kalkylblad \"

4 Skapa en rubrikcell med kolumninformation. Följande information skapar en kolumn med information med värden angivna i cellen:
excss.Cells (1, 1) .value = \ "My Data \"
excss.Cells (2, 1) .value = \ "22,00 \"

5 Spara filen på hårddisken.
excss.SaveAs (\ "C: \\ Mydir \ myfile.xls \")


        

Välkommen till dig för att skicka en kommentar:

            
            
            
            

© 2020 Astrixsoft.com | Contact us: webmaster# astrixsoft.com