Hur man installerar en 2Wire Gateway modem 2701HG-B med AT & amp; T

April 9

Du kan installera 2Wire 2701HG-B för att skapa en fast och trådlöst nätverk. 2Wire gateways ge nödvändig hårdvara för att omvandla anslutningen från AT & T U-vers tjänst som ska användas med de olika enheterna i ditt hem eller kontor. Den 2701HG-B kombinerar funktionerna hos en traditionell DSL-modem och en trådlös router, vilket sparar på bekostnad av att köpa ytterligare nätverksutrustning.

Instruktioner

1 För in kabeln från DSL-filtret till telefonjacket i samband med din AT & T DSL-tjänst.

2 Anslut den ena änden av telefonlinjen till DSL-porten på filtret och sätt in den andra änden i telefonjacket på 2Wire.

3 För in kabeln från nätadaptern till DC-uttaget på baksidan av 2Wire och anslut den andra änden till en strömkälla. Sätt ena änden av Ethernet-kabeln till en av portarna på 2Wire och anslut den andra änden till ett nätverk port på datorn. "Power" och "Ethernet" ljus lyser när anslutningen har upprättats.

4 Sätt i programvaruskivan AT & T i enheten på datorn som är ansluten till 2Wire. Konfigurationsguiden visas på skärmen. Ange användarnamn och lösenord för AT & T-konto och klicka på "Nästa" för att konfigurera routern till AT & T service.


        

Välkommen till dig för att skicka en kommentar:

            
            
            
            

© 2020 Astrixsoft.com | Contact us: webmaster# astrixsoft.com