Instruktioner för demontering HP NX6110

January 17

Instruktioner för demontering HP NX6110


Demontering HP Compaq nx6110 notebook är ett bra sätt att bekanta dig med din bärbara dator om du skulle behöva byta den bärbara datorns interna komponenter eller om du vill utföra en uppgradering av hårdvara. Förmågan att utföra dessa uppgifter på egen hand och undvika att ta din bärbara dator till en dator verkstad kommer att hålla den bärbara datorn i dina händer, och du behöver inte oroa sig för att betala höga priser för att ha någon annan arbete på den bärbara datorn.

Instruktioner

1 Stäng av HP Compaq nx6110 bärbar dator, koppla bort alla kablar som är anslutna till den bärbara datorn och lyft sedan den bärbara datorn upp och placera den upp och ned på en plan yta med baksidan av den bärbara datorn bredvid dig. Leta upp batteriet på den nedre delen av den bärbara datorn.

2 Skjut batteriets låshake, som ligger ovanför den högra sidan av batteriet, till höger, skjut sedan batterispärren, som ligger ovanför den vänstra sidan av batteriet åt höger för att frigöra batteriet från den bärbara datorn. Vrid den bärbara datorn 180 grader.

3 Ta bort skruven från det nedre mittersta delen av locket till minnesmodulen, som ligger ovanför den vänstra sidan av batterifacket, med en stjärnskruvmejsel och ta bort locket. Tryck klämmorna på sidorna av modulen bort från modulen, vilket kan göra att luta uppåt på en 45-graders vinkel. Ta och dra försiktigt ut modulen ur den bärbara datorn.

4 Ta bort de två skruvarna i nedre högra och nedre vänstra hörn av minnesutrymmet för att lossa den optiska enheten och tangentbordet. Sätt i ett rakt gem i det lilla hålet till vänster om utmatningsknappen, som ligger längs den nedre högra kanten av den bärbara datorn, vilket gör att enheten att peta ut något. Ta enheten och dra försiktigt ut det ur den bärbara datorn.

5 Ta bort de två skruvarna från den högra sidan av hårddiskens lock, som ligger i det nedre vänstra hörnet av den bärbara datorn, ta bort luckan. Ta bort skruven från vänster-mitten sidan av hårddiskhållaren. Skjut hållaren åt vänster, sedan lyfta och ta bort konsolen.

6 Vrid den bärbara datorn åt rätt håll igen och placera den sida som öppnas närmast dig, sedan öppna skärmen och skjut den tillbaka så långt som möjligt. Dra flikarna till höger om "Esc", "F4", "F8" och "F12" nycklar mot dig. Lyft den bakre delen av tangentbordet, ställ sedan in tangentbord med tangenterna ner precis framför pekplattan. Följ den svarta bandkabel som sträcker sig från tangentbordet till där den ansluter till den bärbara datorn och dra sedan den vita kontakten mot dig och ta bort den svarta bandkabeln från den bärbara datorn. Följ den vita bandkabel som sträcker sig från tangentbordet, sedan dra den vita kontakten mot dig och ta bort den vita bandkabeln från den bärbara datorn. Ta bort tangentbordet.


        

Välkommen till dig för att skicka en kommentar:

            
            
            
            

© 2020 Astrixsoft.com | Contact us: webmaster# astrixsoft.com