Vad är Anpassningen göra?

August 21

Vad är Anpassningen göra?


Enligt Microsoft, justering i Publisher kan du ordna grafik, text och grundformer så att de radas upp med marginaler, galler eller härskare. Du kan också ställa in grafik, text och objekt i förhållande till andra grafik, objekt och text.

text~~POS=TRUNC

Justera text i Publisher sker inom en textruta. Text kan placeras till vänster, höger, mitten eller motiveras inom marginalerna i ett område. Om du vill centrera text i en två-tums textruta med kvartal-tums marginaler, skulle du markera texten och klicka sedan på fliken "Hem" och klicka på align mittknappen i menyn "Punkt". Detta placerar din text i mitten av textrutan mellan marginalerna.

objekt Alignment

Du kanske också vill justera grafik med din text eller annan grafik. Du kan placera objekt i Publisher så att de är uppradade med topp, vänster, höger, mitten, mitten eller botten av en sida. För att göra detta markerar du objekten genom att klicka på "Format" -fliken, klicka sedan på "Justera" i menyn "Ordna" och välja hur du vill att datorn ska justera objekten.

manuell Alignment

För manuell justering, slå på icke-tryck guider och stödlinjer för att hjälpa placera objekt på en sida. Klicka på fliken "Visa" och klicka på kryssrutorna för "gränser" och "guider" i "Show" gruppering.


        

Välkommen till dig för att skicka en kommentar:

            
            
            
            

© 2021 Astrixsoft.com | Contact us: webmaster# astrixsoft.com