Hur ändrar jag Display på HP-skrivare?

May 20

Ändra displayen på en HP-skrivare kan behövas om det aktuella språket inte är engelska. För att göra detta, måste du justera inställningen språk ett menyalternativ. språkinställningen är en av de personliga inställningsalternativ som du har möjlighet att ställa på en HP-skrivare. Använd standardutrustning om du kan förstå det aktuella språket. Om du inte kan förstå språket, måste du använda återställningsalternativ.

Instruktioner

standard Option

1 Tryck på "Power" -knappen för att slå på skrivaren.

2 Tryck på "Setup" -knappen på knappsatsen och välj "på frontpanelen alternativ."

3 Tryck på alternativet "Välj språk" för att visa menyn Språk.

4 Tryck på "Up" eller "Down" knapparna på knappsatsen för att bläddra igenom listan över tillgängliga språk.

5 Markera "engelsk" och tryck på "OK" -knappen. Detta kommer att ställa in språk och spara inställningen önskemål.

Återställ Alternativ

6 Tryck på "Power" -knappen för att stänga av skrivaren.

7 Tryck och håll "OK" -knappen på knappsatsen. Tryck och håll "Power" för att slå på skrivaren. Du måste hålla båda dessa tangenter ned samtidigt.

8 Håll ned knapparna tills du ser den gröna indikatorlampan till höger börjar blinka eller blinka.

9 Släpp "OK" och "Power" knapparna. Du bör nu se menyn "Val av språk" visas på displayen.

10 Tryck på "Up" eller "Down" knapparna på knappsatsen för att bläddra igenom listan över tillgängliga språk. Markera "engelsk" och tryck på "OK" -knappen. Detta kommer att ställa in språk och spara inställningen önskemål.

Tips

  • "Setup" -knappen har en ikon av en skiftnyckel.

        

Välkommen till dig för att skicka en kommentar:

            
            
            
            

© 2023 Astrixsoft.com | Contact us: webmaster# astrixsoft.com