Hur konvertera en array till en Arraylist

August 22

Hur konvertera en array till en Arraylist


En \ "Arraylist \" är en Windows .NET klass används för att göra en uppsättning av värden. Arraylist klass tillhandahåller metoder och egenskaper som hjälper programmerare att bygga arrayer lättare. Om programkoden har redan en rad i koden fil, kan programmeraren kopiera arrayen direkt till Arraylist klass. Detta gör det möjligt att konvertera matrisen till en Arraylist och använda interna funktioner och egenskaper för att ändra värdena.

Instruktioner

1 Tillsätt \ "samlingar \" bibliotek i koden fil. Detta bibliotek är inte lagt som standard, men det krävs för att använda Arraylist klass. Lägg till följande kod på toppen av din kod fil sida:

med användning System.Collections

med användning System.Collections.Generic;

2 Skapa en enkel matris. Arrayen kan innehålla tusentals poster. I detta exempel, är en liten matris som skapas med två värden. Följande kod visar hur du skapar en array:

int [] simpleArray = new int [2]

simpleArray [0] = 1

simpleArray [1] = 2;

3 Kopiera array till en Arraylist. Kopiera arrayen till Arraylist omvandlar din variabel och låter dig använda Arraylist klass funktioner och egenskaper, som är mer omfattande än en enkel matris. Följande kod omvandlar arrayen:

Arraylist myConvertedArray = new Arraylist ()

myConvertedArray.AddRange (mySimpleArray);


        

Välkommen till dig för att skicka en kommentar:

            
            
            
            

© 2021 Astrixsoft.com | Contact us: webmaster# astrixsoft.com