Hur man översätter DSR till RPT

May 11

Utbyte rapportdata i olika format ger mjukvaruutvecklare ett flexibelt sätt att integrera användardata i databasapplikationer. I Visual Basic .NET, är den enhetliga rapporteringsverktyget Crystal Reports. Crystal Reports program kan konvertera en Microsoft Data Report ( ".dsr" fil) till en Crystal Report ( ".rpt" fil) automatiskt. När en Datarapporten omvandlas, är en motsvarande Crystal Report genereras. Den resulterande rapporten har samma design och tillgång till data som den ursprungliga rapporten. Ställa in "DSR" rapport som ett objekt inne i Crystal Reports körbar fil kan du översätta ".dsr" filer till ".rpt" filer för att kunna använda alla funktioner i Crystal Reports för Visual Studio .NET programvara.

Instruktioner

1 Öppna Visual Studio .NET Solution Explorer. Högerklicka på projektfilen för att visa snabbmenyn.

2 Välj "Lägg till" och klicka sedan på "Lägg till nytt objekt."

3 Välj "Crystal Report" från "mall" område "Add New Item" rutan. Klicka på "Öppna".

4 Välj "Från en befintlig rapport" i Crystal Report Gallery, och klicka sedan på "OK".

Välj "MS Data Report" från "Filformat" -fältet. Leta reda på rapportdata med tillägget ".dsr" som du vill översätta till ".rpt" rapport.

5 Klicka på "File", följt av "Spara" i "Crystal Report Designer" för att spara din ".rpt" rapport.


        

Välkommen till dig för att skicka en kommentar:

            
            
            
            

© 2021 Astrixsoft.com | Contact us: webmaster# astrixsoft.com