Vad är Alg.exe Port: 1083?

September 16

Vad är Alg.exe Port: 1083?


När ett program eller Microsoft Windows systemprocess syftar till att kommunicera över ett nätverk öppnar en kommunikationsport. Även om Windows har inbyggda säkerhetsfunktioner som försöker att förhindra obehörig tillträde till hamn, virus och malware ibland öppna portar för sina egna syften. Om din Windows-brandväggen eller andra program meddelar att en process körs på en obehörig port så ska du stänga av nätverkskommunikation och köra en virussökning på datorn.

alg.exe

Alg.exe, för Application Layer Gateway tjänsten, är en körbar process som är installerat som en komponent i Microsoft Windows 2000 och nyare operativsystem. Filen initieras som en systemprocess när du startar datorn. Den alg.exe process krävs för att köra Windows-brandväggen och Internet-anslutningsdelning, och är också krävs för att driva vissa tredjepartsprogram nätverks. Ibland ett virus kommer att skapa en körbar som heter alg.exe att försöka dölja filen från upptäckt. I de flesta fall bör du lämna alg.exe drift utan att du har anledning att misstänka att det är en förtäckt virus fil.

port 1083

När ett program som alg.exe begär en anslutning till Internet öppnar detta sammanhang via en port. Port 1083 är en TCP-port som inte vanligtvis förknippas med den legitima alg.exe processen; normalt arbetar alg.exe över TCP-port 1025. Om en kopia av alg.exe kör över port 1083 på din dator bör du uppdatera och köra datorns virus- och spionprogram-scanning programvara för att avgöra om filen är legitim eller om det är en förtäckt skadlig process.

Alg.exe File Specifikation

I de flesta fall bör du ha endast en kopia av alg.exe filen på datorns hårddisk. För att avgöra om du har en extra, illegitim alg.exe körbar på datorn kan du klicka på "Start", välj "Sök" funktion och söka igenom hela datorn för "alg.exe" fil. Den genuina alg.exe filen ska uppehålla sig i "System32" undermapp i operativsystemet Windows-mappen. En kopia av alg.exe som visas någon annanstans är sannolikt en förtäckt virus fil. Ibland ett virus kommer att lägga ett nummer till i slutet av filnamnet, vilket resulterar i ett namn "alg1.exe."

Windows Task Manager

Ett annat sätt att kontrollera om din kopia av alg.exe är legitimt är genom att gå Windows Task Manager. För att visa Aktivitetshanteraren genom att trycka på "Esc" samtidigt som "Ctrl" och "Shift" nycklar. Klicka sedan på fliken "Processer" för att se alla aktiva processer. Om det finns flera instanser av alg.exe öppna i processlistan så är det troligt att en av dem är en skadlig process. För att avgöra vilken process är inte legitimt, titta under "User Name" rubrik; Om användarnamnet listade efter alg.exe är något annat än "LOKAL SERVICE" då processen inte är äkta. Om du hittar en malware process som körs i Windows Task Manager bör du klickar på processen och klicka på "Avsluta aktivitet" att stänga av den.


        

Välkommen till dig för att skicka en kommentar:

            
            
            
            

© 2021 Astrixsoft.com | Contact us: webmaster# astrixsoft.com